POZNEJTE NOVÉHO HRDINU V HOJENÍ RAN!

CO ZABRAŇUJE ÚSPĚŠNÉMU HOJENÍ RAN? JSOU TO 3 NEPŘÁTELÉ.

  1. nadměrné množství exsudátu
  2. infekce
  3. biofilm

 

EXSUDÁT

Exsudát je pro hojení ran velice důležitý, pokud je ho ale nadměrné množství, stává se v hojení překážkou a celý proces zpomaluje. Pokud je exsudáto nadbytek, musí se zvýšit frekvence převazů. Také hrozí, že nadbytečný exsudát bude macerovat okolí rány a tím ránu zvětšovat. Proto je důležité mít množství exsudátu pod kontrolou.


INFEKCE

Infekce v ráně je také nežádoucí. Rána se díky ní nehojí a může dojít k závažným komplikacím jako je amputace, sepse. Bakterie v ráně se postupně množí a vytvářejí spolu celé městečko bakterií, kterému se říká biofilm.


BIOFILM

Biofilm je komplexní mnohočetná struktura tvořená bakteriemi. Podílí se přibližně na 80 % všech infekcích ve zdravotnictví. Není vždy vidět, ale většina chronických ran biofilm obsahuje. Ten je potom hlavní příčinou prodloužení hojení ran. Biofilm je těžké úplně odstranit, i když se udělá debridement, tak se rychle obnoví. Biofilm je rezistentní i na antibiotika.

JAK NA TYTO 3 NEPŘÁTELE?

je nové krytí, které v sobě snoubí dvě unikátní technologie Ag+ a Hydrofiber®.

  Nová Ag+ technologie je zaměřená na biofilm, obsahuje ionty stříbra, které:

  • NARUŠUJÍ a rozkládají slizovitý povlak biofilmu vytvořený bakteriemi 
  • ZABÍJÍ široké spektrum bakterií včetně rezistentních na ATB, tzv. superbakterie, s využitím iontového stríbra v krytí 
  • ZABRAŇUJE znovuvytvoření biofilmu

Technologie Hydrofiber® vytváří ideální prostředí pro hojení rány a pro fungování Ag+ technologie:

  • UZAMYKÁ nadbytečný exsudát z rány, bakterie a biofilm, což pomáhá minimalizovat riziko zkřížené infekce a pomáhá v prevenci macerace
  • DOKONALE PŘILNE ke spodiěe rány a udržuje optimální hladinu vlhkosti, eliminuje mrtvý prostor, kde se množí bakterie
  • REAGUJE na podmínky v ráně tak, že vytváří soudržný gel a zároveň pomáhá minimalizovat bolest spojenou s převazem

ŽÁDNÉ JINÉ KRYTÍ NEDOKÁŽE VÍC! VYZKOUŠEJTE TOTO KRYTÍ A PŘESVĚDČTE SE SAMI.

Navigace