Hradec Králové

Společnost ConvaTec Česká republika s. r. o. ve spolupráci s Schülke s. r. o. Vás zvou na celodenní seminář v rámci programu ConvaTec Academy.

ConvaTec Academy hojení ran - lokální terapie

Termíny pro rok 2019 - I. pololetí

  • 14. 3., 16. 5., 17. 9., 19. 11.
  • vždy od 9.00 hod

8:45 – 9:00       Zahájení – Jiřina Dubová, ConvaTec

9:00 – 10:15    Charakteristika ran - MUDr. Astrid Matějková, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

10:15 – 10:30  Přestávka

10:30 – 11:15 Základní principy převazů ran, přehled obvazových materiálů - MUDr. Astrid Matějková, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

11:15 – 11:25  Přestávka

11:25 – 12:00  Moderní hojení ran ConvaTec-  Jiřina Dubová

12:00 – 12:30  Dekubity – Jana Krpatová, FN a LF UK Hradec Králové

12:30 – 13:15 Oběd

13:15 – 15:15  Správná technika bandáže dolních končetin  - Mgr. Jana Němečková, L&R

15:15 – 15:30  Závěr semináře – Jiřina Dubová, ConvaTec

Místo konání:  Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Hradecká 1250/2 

Občerstvení během konání konference je zajištěno.

Konference je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání.

Pro přihlášení vyplňte přihlášku.

Kurz je zpoplatněn částkou 250,- Kč. Platba je možná pouze převodem na účet.
Navigace