Přihláška

Při vyplňování přihlášky dbejte prosím na přesnost údajů, na uvedený kontakt Vám bude doručeno potvrzení přihlášky a další potřebné informace. Kurz je možné absolvovat pouze s platnou pozvánkou, kterou Vám na základě této přihlášky pošleme. Přihlašujte se minimálně 2 měsíce před začátkem kurzu.

V přihlášce prosím vyplňte všechny údaje včetně telefonního čísla a emailu, jinak se vystavujete riziku, že neobdržíte aktuální informaci o naplněnosti zvolených termínů nebo o jiném důvodu, proč nemůžete být přihlášeni. Děkujeme. V případě, že potřebujete další informace, kontaktujte StomaLinku® ConvaTec 800 122 111 pro volajícího zdarma.

Formulář pro přihlášení

Po úspěšném přihlášení uvidíte na obrazovce potvrzovací zprávu. Pokud tuto zprávu neuvidíte, přihlášení na kurz neproběhlo a napište nám, prosím, termín, o který máte zájem na info@convatec.cz.

Děkujeme za pochopení.


  Praha 22. 11. 2018
  Praha 6. 12. 2018
  Ostrava 5. 4. 2018
  Ostrava 21. 6. 2018
  Ostrava 20. 9. 2018
  Ostrava 25. 10. 2018
 Brno 22. 3. 2018
 Brno 23. 5. 2018
 Brno 19. 9. 2018
 Brno 31. 10. 2018
 Hradec Králové 12. 4. 2018
 Hradec Králové 13. 9. 2018


Navigace