Všeobecné informace

ConvaTec vždy pozitivně přispíval ke zvyšování kvality lidského života a my v tomto trendu pokračujeme. S tím, jak se vyvíjejí zdravotnické technologie a mění se lidské potřeby, čelíme novým výzvám a hledáme takové prostředky, které by byly řešením pro všechna stádia hojení rány, a to je to, co dnes specialisté v oblasti hojení ran hledají a potřebují.

Abychom byli schopni reagovat na tyto nové podněty, vytvořili jsme novou hybnou sílu v oblasti hojení ran, a tou je koncept ConvaTec Hojení ran, jež jasně definuje náš komplexní přístup k hojení ran. Koncept ConvaTec Hojení ran bere na vědomí skutečnost, že pokud chceme usnadnit a zefektivnit proces hojení ran, musíme sledovat celý proces hojení – od začátku až do konce.

Koncept ConvaTec Hojení ran není pouze o krytí, ale zahrnuje všechny složky péče o ránu. To pro nás znamená naslouchat potřebám zdravotníků, pochopit problematiku a brát na vědomí tlak, pod kterým jsou nuceni zajišťovat optimální lékařskou péči. Důležitý je fakt, že se ConvaTec Hojení ran zaměřuje na konečného spotřebitele, a tím je vždy pacient.

 
Navigace