Výrobky ConvaTec

Více než kdy jindy dnes vystupuje do popředí otázka kvality života pacienta a efektivnosti práce zdravotnických pracovníků, kteří se denně o ránu starají. Naše výrobky odpovídají všem těmto požadavkům ve všech stádiích hojení rány.

ConvaTec se díky neustálému vývoji nových technologií nachází v čele světa moderní léčby rány. Naše celosvětové výzkumné centrum pro hojení ran se nachází ve Velké Británii, jsme proto v úzkém kontaktu s prostředím s velkou tradicí léčby ran nejmodernějšími metodami a technologiemi. Naši odborní pracovníci velmi dobře znají proces výroby, fyzikální i chemické vlastnosti a mechanismus účinku našeho krytí a jsou připraveni Vás podrobně informovat.

Moderní obvazové materiály představují rozšíření terapeutických možností při hojení chronických a akutních ran. Jejich použití umožňuje a respektuje důsledný fázový postup při ošetřování ran. Jsou-li tyto materiály správně indikovány a použity, zkrátí se doba hojení, redukuje se počet převazů, dochází k časovým úsporám personálu, sníží se ekonomické náklady. Převazy jsou pro pacienta nebolestivé, zlepší se kvalita života pacienta. Na konci našeho společného snažení bude to nejdůležitější – spokojený pacient.

 

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte, prosím, naše obchodní zástupkyně.

 
Navigace