Algináty

Suché krytí tvořené vlákny z mořských řas, které obsahují vápenaté a sodné ionty. Při aplikaci ionty sodíku přítomné v exsudátu nahradí ionty přítomné v alginátu a dochází k přeměně alginátových vláken na hydrofilní neadherentní gel.

Kaltostat®

Kaltostat® je alginátové krytí s vysokým obsahem kyseliny guluronové. Vykazuje proto silné absorpční vlastnosti a zároveň si zachovává celistvost při přiložení na ránu. Kaltostat® funguje též jako hemostatikum, protože jeho matrice podporuje tvorbu krevní sraženiny, čímž přispívá k zastavení mírného krvácení.

Kaltostat® Cavity (pro hluboké rány)

Kaltostat® Cavity (pro hluboké rány)

Kaltostat je alginátové krytí s vysokým obsahem kyseliny guluronové. Vykazuje proto silné absorpční vlastnosti a zároveň si zachovává celistvost při přiložení na ránu.

Navigace