Hydrofiber®

Hydrofiber® je vysoce absorpční krytí vyrobeno ze 100% hydrokoloidu (Natrium karboxymetylcelulóza). Jde o unikátní vláknitou formu hydrokoloidu. Je zpracován moderním způsobem pletení, který se nazývá interlock. Vzniká tak měkký, netkaný krycí materiál, který se při styku s exsudátem mění v pevný kompaktní gel. Má vysokou absorpční schopnost, vyšší než u alginátů nebo gázy, a díky gelové blokaci zadrží exsudát včetně bakterií uvnitř krytí. Frekvence mezi převazy se prodlužuje, šetří se čas ošetřovatelského personálu a následně se snižují náklady na ošetřování ran. Velkou výhodou je velmi snadná manipulace z pohledu ošetřovatelského personálu. Technologie Hydrofiber® je unikátní technologií společnosti ConvaTec.

AQUACEL™ Ag+ Extra™

AQUACEL™ Ag+ Extra™ je krytí určené pro hojení chronických ran. Většina chronických ran obsahuje tzv. biofilm. Ten je tvořen bakteriemi, které zásadně prodlužují délku hojení. Na rozdíl od jiných produktů AQUACEL™ Ag+ Extra™ díky unikátní Ag+ technologii dokáže zničit biofilm v ráně, a tím výrazným způsobem zkracuje dobu hojení.

Krytí Aquacel® Extra, Aquacel® Ag a Aquacel® Ag+Extra lze použít pod kompresi.

Aquacel® EXTRA™

Aquacel® Extra™ posouvá technologii Hydrofiber® na další úroveň. Aby vlákna byla pevnější, jsou spojena přešitím, což zvyšuje kompaktnost krytí při převazech. Dvouvrstvý Hydrofiber® zajišťuje o 39 % více absorpce ve srovnání s krytím Aquacel®.

Aquacel® Extra™ absorbuje exsudát včetně bakterií do unikátní vláknité struktury, kde následně dochází ke gelové blokaci. Má vysokou absorpční a retenční schopnost. Exsudát neprosakuje do stran a nedochází k maceraci okolní tkáně. Při absorpci se mění suché krytí na vysoce kompaktní gel, který přilne na spodinu rány a minimalizuje "mrtvý" prostor.

Krytí Aquacel® Extra, Aquacel® Ag a Aquacel® Ag+Extra lze použít pod kompresi.

Aquacel® Ag

Unikátní vlastnosti vláken Hydrofiber® a iontového stříbra vytvářejí ideální podmínky pro hojení infikovaných, exsudujících ran. Technologie Hydrofiber® umožňuje zadržovat tekutiny v krytí, tím zabraňuje maceraci okolní zdravé kůže. Iontové stříbro má antimikrobiální účinky a je schopno ničit široké spektrum bakterií i rezistentních kmenů a kvasinek. Aquacel® Ag je určen pro léčbu diabetických vředů, popálenin, bércových vředů a dekubitů.

Krytí Aquacel® Extra, Aquacel® Ag a Aquacel® Ag+Extra lze použít pod kompresi.

Aquacel® Surgical/ Aquacel® Ag Surgical

Aquacel® Ag SURGICAL je sterilní pooperační krytí, které obsahuje (na místě kontaktu s ránou) vnitřní netkaný polštářek vyrobený technologií Hydrofiber® s vlákny nylonu a elastanu a s iontovým stříbrem. Polštářek je umístěn mezi vrchní vrstvou hydrokoloidu, která je spojena s vnějším polyuretanovým filmem, a vrstvou s okénkem, která je v kontaktu s pokožkou a je tvořena polyuretanovým filmem umístěným mezi dvěma dalšími vrstvami hydrokoloidu. Je určen pro infikované rány. Pro rány kolonizované je vhodný Aquacel® SURGICAL. Oba typy krytí lze použít na chirurgické rány včetně ran po operacích kyčelního a koleního kloubu. Aquacel® Surgical snižuje infekci v místě pooperačního výkonu (SSI) o 67 % a výskyt puchýřů o 88 %.

Aquacel® Ag Burn

Krycí materiál AQUACEL® Ag BURN je speciálně určen pro ošetření popálenin II. stupně. Využívá výborné vlastnosti

gelovatění vlákna Hydrofiber®. Vlákno Hydrofiber® gelovatí při styku s exsudátem, a jak se tvorba exsudátu zmenšuje, krycí materiál přiléhá ke spodině rány prostřednictvím fibrinu, který se shromažuje mezi ránou a krycím materiálem. Tato přilnavost se velmi liší od přilnavosti gázy, jejíž vlákna se zanořují do rány. Jak se popálenina hojí, krycí materiál se od ní sám odděluje a nijak netraumatizuje spodinu rány.

Návod na použití.

Navigace