Hydrokoloidní pasta

GranuFlex® Pasta

GranuFlex® pasta se používá k vyplnění hlubokých ran, kde vytváří optimální vlhké prostředí, které podporuje hojení mírně až středně

secernujících ran. Unikátní složení hydrokoloidu GranuFlex® pasta pomáhá autolytickému čištění rány, podporuje

granulaci a tím i hojení rány. GranuFlex® pasta uklidňuje bolestivé rány, což je příjemné pro pacienta. GranuFlex® pasta může zůstat na ráně až 7 dnů bez výměny v závislosti na množství produkovaného exsudátu a tím je její použití v péči o rány ekonomicky výhodné.

Navigace