Studie

Urologická drenáž (urometry)

Urometry se používají pro přesné měření produkce moči a většinou se používají u chirurgických a kriticky nemocných pacientů. 

Ve studii in-vitro porovnávající různé produkty nebyly po sedmi dnech nalezeny bakterie na spojce mezi sběrným sáčkem a měřící komorou pouze u urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus Urine Meter, a to v žádném z odebraných vzorků. 1

Ve studii se porovnávaly urometry Bard™, Kendall™ a UnoMeter™ při prevenci migrace Proteus mirabilis v systému simulovaného močového měchýře. Byly odebrány čtyři vzorky na každém z osmi míst modelu po 2, 4, a 7 dnech. *1

Souhrn výsledků testu in-vitro  *1

 • V urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus zůstaly bakterie ve sběrném sáčku a nedostaly se do měřící komory ani do katétru.
 • U obou porovnávaných produktů značek Bard™ a Kendall™  byly bakterie nalezeny v měřící komoře.
 • Studie in-vitro ukázala větší růst bakterií u produktů značek Bard™ a Kendall™.
 • U urometrů zn. Bard™ a Kendall™ byly nalezeny bakterie ve všech čtyřech vzorcích odebraných sedmý den z místa odběru vzorků.

*jak bylo prokázáno in-vitro


In-vitro prokázaná prevence retrográdní kontaminace1,2

Ve dvou oddělených testech in-vitro, simulujících používání systému nebyly bakterie nalezeny na spojce mezi sběrným sáčkem a měřící komorou po sedmi dnech pokusu. 1,2

 • Nejvýše umístěná komora napomáhá minimalizaci rizika ascendentní kontaminace a retrográdní infekce.*1,2
 • In-vitro testy prokázaly, že bezjehlový port pro odběry vzroků KombiKon™ si zachovává funkci bariéry proti bakteriální kontaminaci i při nejméně 10 perforacích.3
 • Na uživatele soustředěný koncept urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus  obdržel Zlatou medaili na Evropské soutěži European Design Effectiveness Awards (DBA).4

*jak bylo prokázáno in-vitro

Pomoc při optimalizaci bezpečnosti zdravotních sester a jejich práce

 • Prioritou je zajištění bezpečnosti zdravotních sester a usnadnění jejich práce.
 • UnoMeter™ Safeti™ Plus urometr  má řadu vlastností, které dokážou zkrátit dobu výcviku, přesto však přispívají k optimalizaci odbornosti sester, takže ušetřený čas mohou sestry více věnovat svým pacientům.

Pro všechny situace – pro všechny pacienty

 • Při převlékání postelí, při transportu pacienta či jeho polohování se může urometr položit na lůžko aniž ztratí schopnost měřit množství moče, ale nedochází k riziku retrográdní infekce.*
 1. Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.
Navigace