Všeobecné informace

Flexi-Seal® FMS

Flexi-Seal® Fecal Management System (FMS) je systém ke zvládání fekální inkontinence.  

Flexi-Seal® FMS je dočasné záchytné zařízení, které je indikováno pro ležící nebo nehybné pacienty, kteří trpí fekální inkontinencí a mají tekutou nebo polotekutou stolici. Tento zdravotnický prostředek je navržen tak, aby spolehlivě a účinně odvedl výkaly, chránil pacientovy rány od kontaminace stolicí, snížil riziko rozpadu kůže a rozšíření infekce.

Obrázek systému

Popis produktu

Flexi-Seal® FMS je dočasný zdravotnický prostředek k zachycení výkalů u inkontinentních imobilních pacientů či pacientů upoutaných na lůžko s tekutou nebo polotekutou stolicí. Je konstruován tak, aby bezpečně a efektivně odvedl výkaly od pacienta, ochránil pacientovy rány před fekální kontaminací a snížil riziko poškození kůže a rozšíření infekce. Tento snadno použitelný systém je výtečnou alternativou tradičních metod při zvládání fekální inkontinence, jako jsou podložky, pleny, fekální sáčky a rektální rourky.

Flexi-Seal® FMS se skládá ze silikonového katetru, stříkačky a sběrného sáčku.

Na jednom konci měkkého silikonového katetru je retenční balónek, který se zavede do rekta. Na opačném konci katetru je konektor pro připevnění sběrného sáčku. Katetr odvádí výkaly od pacienta a usnadňuje jejich volný odtok do sběrného sáčku. Dvě tenké hadičky opatřené vstupním mechanizmem jsou připojeny k silikonovému katetru.

Jeden vstup, označený “45 ml”, se používá k naplnění retenčního balónku poté, kdy byl zaveden do rekta pacienta, a nazývá se plnící vstup.

Druhý vstup, označený jako “IRRIG.”, se používá k propláchnutí katetru, jestliže se ucpe pevnými částicemi. Tento vstup se jmenuje irigační vstup. Jakmile je retenční balónek zaveden do rekta pacienta a naplněn, udržuje systém v těle pacienta. Přizpůsobí se anatomickému tvaru rekta a vytvoří účinné těsnění, které minimalizuje podtékání. Díky nové technologii lze použít jen minimální tlak k naplnění balónku, což velice snižuje riziko poškození tkáně rekta, a proto není zapotřebí balónek pravidelně vyprázdňovat a znovu plnit, což výrazně šetří ošetřovatelský čas.

Při správném umístění balónek minimalizuje riziko poškození svěrače a ztráty jeho svalového tonu. Měkký, ohebný silikonový katetr účinně odvádí stolici od pacienta, čímž minimalizuje riziko poškození až rozpadu kůže, riziko fekální kontaminace a riziko rozšíření infekce. Velký průměr katetru – 22 mm, určený pro volný odtok stolice, se smrští na velmi malý průměr 8 mm, aby nedocházelo k dlouhé dilataci svěrače a minimalizovalo se riziko ztráty jeho tonu.

Systém doplňuje uzavřený sáček pro jednorázové použití s jednosměrným ventilem a připojenou krytkou napomáhající snižovat riziko rozšíření infekce, který znamená účinné omezení zápachu. V dalším oddíle je podrobný návod k použití tohoto zdravotnického prostředku. Sáček je opatřen filtrem, který eliminuje zápach.

Příprava systému
 1. Sestavte soupravu, která obsahuje též 60ml stříkačku s rychlospojkou, rukavice a  lubrikant.
 2. Naplňte stříkačku 45 ml vody nebo fyziologického roztoku.
 3. Připojte stříkačku k rychlospojce na vstup pro plnění balónku.
 4. Na druhý konec katetru pečlivě upevněte sběrný sáček pomocí spojky na katetru.
Příprava pacienta
 1. Položte pacinta na levý bok s koleny přitaženými ke hrudi. Jestliže není možné docílit tuto polohu, je možné zvolit polohu jinou, avšak umožňující dobrý přístup k rektu.
 2. Rektum vyšetřete prstem, abyste zjistili, zda nejsou přítomny konkrementy. Jestliže jsou přítomny, pak odborník rozhodne o vhodném způsobu vybavení konkrementů a o tom, zda zavedení systému Flexi-Seal® FMS je pro pacienta vhodné.
Zavedení systému
 1. Katetr rozviňte v celé jeho délce a položte jej na postel. Nástavec na připojení sběrného sáčku natáhněte směrem k nohám postele podél boku pacienta. Manžeta retenčního balónku je opatřena kapsičkou na prst pro usnadnění zavádění. Do této kapsičky vložte prst v chirurgické rukavici, což vám pomůže při “vedení” katetru při jeho zavádění do rekta.
 2. Konec katetru s balónkem potřete lubrikačním želé.
 3. Prstem vloženým do příslušné kapsičky šetrně zavádějte balónek análním svěračem za vnější ústí, až se dostanete spolehlivě do klenby rekta. Pak vytáhněte prst z kapsičky.
 4. Naplňte balónek 45 ml vody nebo fyziologického roztoku pomalým stlačováním pístu. Indikační komůrka plnění se bude při vstřikování tekutiny roztahovat. Toto expandování pomine, jakmile přestanete stlačovat píst.
 5. Jestliže zůstane komůrka indikující plnění nadměrně rozepjata i po skončeném stlačování pístu, balónek se neplní řádně, což je patrně následek nesprávného umístění balónku v klenbě rekta. V takovém případě vysajte stříkačkou tekutinu z balónku, znovu umístěte balónek do klenby rekta a znovu balónek naplňte tekutinou.
 6. Odpojte stříkačku od plnicího vstupu a jemně zatáhněte za katetr, abyste se ujistili, že balónek je správně umístěn. Tím si zároveň zajistíte, že stolice bude odtékat do katetru a nikoli okolo něj ven.
 7. Ohebný silikonový katetr natáhněte podél pacientových nohou tak, aby nedocházelo k jeho zalomení nebo stlačení.
 8. Všimněte si polohy indikační linie vůči pacientově řiti. Podle změny polohy této linie zjistíte, zda nedošlo k pohybu balónku uvnitř pacientova rekta. Pokud se tak stalo, bude možná zapotřebí balónek znovu umístit.
 9. Zavěste sběrný sáček pomocí popruhů na vhodné místo po straně lůžka.

(Jestliže pozorujete podtékání, je to patrně také známka toho, že polohu balónku je nutno upravit. Malá množství vlhkosti unikající kolem katetru se dají očekávat. Doporučujeme proto používat po celou dobu ošetřování podložky. Pacienti s velmi slabým svěračem nejsou někdy schopni udržet katetr na místě a může u nich dojít k podtékání stolice.)

Údržba systému
 • Často vyměňujte sběrné sáčky, aby nedošlo k jejich přílišnému naplnění (maximální kapacita je jeden litr, doporučujeme však sáček vyměnit, pokud dosáhne obsah objemu 600-800 ml).
 • Použitý sběrný sáček uzavřete krytkou a zlikvidujte podle protokolu pro likvidaci zdravotnického odpadu používaného ve vašem zařízení.
 • Pozorujte systém pravidelně, zda není katetr zalomen, stlačen nebo zda v něm pevné částice nepředstavují překážku volného odtoku stolice.
 • Pokud je silikonový katetr ucpán pevnými částicemi, lze jej propláchnout vodou po připojení stříkačky na irigační vstup a stisknutím pístu.
 • Tento postup opakujte, pokud je zapotřebí k udržení správné funkce systému. Proplachování systému se provádí pouze tehdy, je-li katetr ucpán pevnými částicemi a není zajištěn volný odtok stolice do sběrného sáčku.
 • Čas od času katetr “podojte”, čímž usnadníte průtok.
Odstranění systému
 • Než vytáhnete katetr z rekta, musíte nejprve vypustit náplň z balónku.
 • Připojte stříkačku k plnicímu vstupu a pomalu odsajte všechnu tekutinu z retenčního balónku.
 • Odpoje stříkačku a zlikvidujte.
 • Uchopte katetr co nejblíže u pacienta a pomalu jej vytáhněte z řitě.
 • Celý systém zlikvidujte podle protokolu o likvidaci zdravotnického odpadu platného ve vašem zařízení.

Kontraindikace

Tento produkt není určen pro použití
 • Delší než 29 po sobě následujících dnů
 • U pediatrických pacientů
Systém Flexi-Seal® FMS se nesmí používat u pacientů, kteří:
 • Jsou citliví na některou složku systému anebo měli alergickou reakci vyvolanou takovou složkou
 • V posledním roce prodělali operaci tlustého střeva nebo rekta
 • Mají nějaké poranění rekta nebo řitě
 • Mají závažnou stenózu či strikturu rekta nebo řitě (distální rektum není schopno pojmout naplněný balónek)
 • Mají suspektní nebo potvrzené poškození rektální sliznice, tj. závažnou proktitidu, ischemickou proktitidu, vředy na sliznici
 • Mají potvrzený rektální či anální tumor
 • Mají velké hemoroidy
 • Mají koprolity
Navigace