Zkušenosti s Flexi Sealem

Flexi-Seal a jeho využití v praxi

Mgr. Monika Jelečková, chirurgické oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.

         Flexi-Seal Fecal Management Systém (FMS) je jednorázový uzavřený systém ke zvládání fekální inkontinence. Je snadno použitelný a výborně nahrazuje tradiční pomůcky používané při inkontinenci jako jsou jednorázové pleny nebo podložky. Zamezuje přenosu infekce na ošetřovatelský personál. Minimalizuje poškození integrity kůže v oblasti genitálu, infikování pooperačních ran nebo jiných defektů.

         Mnoho pracovišť je zpočátku odrazeno vysokou cenou, která je však relativní. Mnohdy si ošetřující personál neuvědomuje skutečné náklady vynaložené na péči o pacienta s inkontinencí stolice průjmovitého charakteru. Jedná-li se navíc o infekční onemocnění, například způsobené Clostridium difficile, zajišťuje systém Flexi-Seal maximální ochranu před šířením infekce na ošetřující personál a pacienty. Dále zabraňuje kontaminaci okolních předmětů a pomůcek. Významnou pomoc zajišťuje systém Flexi-seal v péči o kůži okolí genitálu. Významně se podílí na prevenci vzniku proleženin nebo jiného poškození kůže, nejčastěji opruzeniny nebo macerace. Pomáhá efektivně léčit již vzniklé defekty.

         Při průjmovitém onemocnění je ošetřující personál často zaměřen pouze na fyzickou stránku pacienta, tzn. odstranění stolice, úprava lůžka, hygienická péče. Inkontinence průjmovité stolice má však i velký dopad na psychiku pacienta, která je mnohdy opomíjena. Snižuje jeho důstojnost, narušuje jeho pohodlí a intimitu, zvyšuje jeho závislost na pomoci personálu.

         Systém Flexi-Seal šetří ošetřovatelskému personálu čas a zdravotnickému zařízení peníze, snižuje riziko přenosu nozokomiálních nákaz (Clostridium difficile) s následným prodloužením doby hospitalizace. Hlavně však výrazně zvyšuje komfort pacienta a tím i jeho celkovou spokojenost.

Zkušební kalkulace nákladů

Ve výpočtu je vycházeno: průměrný počet stolic: 7; počet ošetřovatelského personálu 2

Tabulka č. 1 Kalkulace nákladů při zvládání inkontinence stolice klasickým způsobem

použitý materiál

cena za ks -1 výměna

cena za materiál -7 výměn

ložní prádlo 1kg

28,50

199,50

jednorázová podložka 60x60cm

5,10

35,70

jednorázová plena

12,65

88,55

čistící pěna 10ml

2,96

20,72

buničitá vata 10 dkg

6,50

45,50

jednorázová žínka

3,30

23,10

mýdlo 10ml

1,19

8,33

jednorázové rukavice 2 ks/os

1,72

12,04

ústenka (2 ks)

3,14

21,98

jednorázový plášť (2 ks)

14,52

101,64

produkt na ošetření kůže 5ml

1,60

11,20

likvidace materiálu 1kg

21,80

152,6

celkem

102,98

720,86

! Není započteno:

 • časová náročnost na ošetření pacienta
 • desinfekce pomůcek
 • materiál použitý na převaz rány, je-li nutné jej měnit

Tabulka č. 2 Kalkulace výše uvedených nákladů za sedm dní

počet dní

počet stolic 7

1

720,86

2

1441,72

3

2162,58

4

2883,44

5

3604,30

6

4325,16

7

5046,02

         Skutečná cena se odvíjí od nastavených cen za materiál a skutečného počtu stolic, případně použitých dalších pomůcek a podobně.

Indikace pro použití systému Flexi-Seal

 • přítomnost průjmovitého onemocnění
 • inkontinence stolice tekutého nebo kašovitého charakteru
 • pacient, který nezvládne cestu na WC nebo je upoután na lůžko a trpí výše uvedenými problémy

Výhody použití systému Flexi-Seal

 • prevence vzniku poškození integrity kůže nebo snížení jejího poškození
 • prevence šíření infekce
 • snížení rizika prodloužení délky hospitalizace
 • zvýšení komfortu pacienta v oblasti psychické i fyzické
 • snížení celkových nákladů

Kontraindikace pro použití systému Flexi-Seal

 • přecitlivělost na některou ze složek, kterou obsahuje výrobek
 • operace tlustého střeva, zejména rekta v posledním roce
 • poranění rekta nebo zevního ústí konečníku
 • stenóza nebo striktura rekta
 • se suspektním nebo potvrzeným poškozením rektální sliznice (proktitida, vředy, ischémie, velké hemmoroidy)
 • tumor rekta nebo anu

Využití systému Flexi-Seal v praxi

         Zavedení systému Flexi-Seal není náročné, smí zavádět lékař nebo všeobecná sestra s pracovním zařazením bez odborného dohledu.

Pomůcky: souprava Flexi-Seal (silikonový katétr, sběrný sáček, stříkačka), lubrikant, fyziologický roztok, jednorázové rukavice, buničitá vata nebo jednorázová podložka.

         Pomůcky je třeba sestavit před vlastním výkonem, tzn. spojit silikonový katétr se sběrným sáčkem; do stříkačky si nachystat 45 ml fyziologického roztoku a stříkačku připojit na vstup na katétru označený „45 ml“.

         Před indikací zavedení systému Flexi-Seal je vhodné, aby pacienta vyšetřil lékař per rektum z důvodu vyloučení některé z kontraindikací. Při vlastním výkonu zavedení systému Flexi-Seal uložíme pacienta do polohy na levém boku. Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje polohu na boku, zvolíme polohu vleže na zádech s odtaženými a pokrčenými dolními končetinami.

Postup zavedení a postup odstranění

Zkušenosti se systémem Flexi-Seal

         Na našem pracovišti jsme systém Flexi-Seal poprvé vyzkoušeli v roce 2008. Pomůcka nám byla představena zástupkyní firmy Convatec. Na provozní schůzi jsme pomůcku představili lékařům a sestrám. Na každou jednotku jsme objednali jednu soupravu Flexi-Seal a jedny náhradní sáčky.

         Poprvé jsme systém Flexi-Seal použili u 62 leté ženy s agresivním dva dny trvajícím průjmem s diagnostikovanou kolitidou. Zpočátku se lékaři použití systému Flexi-Seal bránili. Těžké průjmy však poškozovaly kůži v okolí genitálu a pacientka trpěla bolestmi, protože bylo prakticky nemožné nechat kůži v suchu a čistotě, souhlasili s vyzkoušením nové pomůcky (viz obrázek č.5)

         Systém Flexi-Seal spolehlivě odváděl řídkou stolici. Silikonový katétr jsme pravidelně proplachovali. Lůžko pacientky bylo možné udržet v suchu a čistotě.

Systém Flexi-Seal jsme na pracovišti použili již několikrát, v průměru třikrát za rok. Základním krokem je vytipovat vhodného pacienta. Zejména mladší pacienti uvítali komfort, který jim systém Felxi-seal umožňuje. U pacientů s disfunkčním svěračem systém Flexi-Seal vypadává z konečníku a neplní svou funkci. Tento systém také není vhodný u neklidných pacientů, neboť při vytržení systému Flexi-Seal může dojít k poranění svěrače.

Navigace