Stomie

Pohybová aktivita stomiků

Pokud s pohybovou aktivitou začínáte, je vhodné poradit se s lékařem nebo fyzioterapeutem. Pokud jste vykonávali nějakou pohybovou aktivitu do „stomie“, po konzultaci s odborníkem se jistě ke svému pohybu můžete vrátit. Odborník Vás seznámí s možnými riziky u jednotlivých aktivit, doporučí intenzitu cvičení, popřípadě upraví vámi zvolené cvičení. Pohybovou aktivitu volíme vždy individuálně, vzhledem ke zdravotnímu stavu a pohybovým schopnostem jedince. Nikdy není pozdě s pohybem začít, a proto bych Vás chtěla seznámit s některými metodikami. Jógové cvičení je systém tělesných cvičení k harmonizaci těla, mysli a energie našeho těla. Součástí jógových cvičení jsou cviky s výdržemi (asány), dechová cvičení (pránájáma) a očistné techniky (krijá). Cvičení se provádí nenásilně do příjemného protažení a únavy. Feldenkraisova metoda je cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie. Cvičení nemá být dlouhé, namáhavé a bolestivé. Cílem tohoto cvičení je uvědomělé vnímání a ovládání pohybů a poloh jednotlivých částí těla. Kompenzační cvičení můžeme zařadit jako prevenci funkčních poruch pohybového systému. Toto cvičení udržuje svaly v rovnováze. Důraz klademe na cvičení uvolňovací, kdy obnovujeme kloubní vůli. Dále protahujeme zkrácené svalové skupiny do fyziologické délky. V neposlední řadě posilujeme svaly oslabené nebo svaly náchylné k oslabení. Kompenzační cvičení můžeme provádět s různými typy pomůcek. Můžeme použít např. velký gymnastický míč. Při tomto cvičení je důležité zvolit vhodnou velikost míče.

Položte se na záda, pokrčte obě dolní končetiny, rukama obejměte kolena, hlava v prodloužení páteře, s nádechem lehce zatlačte koleny proti rukám, s výdechem přitáhněte kolena co nejblíže hrudníku, cvik provádějte pomalu, tahem a opakujte 2–3x

Položte se na záda, pokrčte obě dolní končetiny a plosky nohou opřete o podložku, horní končetiny jsou podél těla, stáhněte hýždě i oblast břišní a s výdechem pomalu zvedejte pánev nahoru až po lopatky, pokládáme opět pomalu a postupně, pakujte 2–3x

Klekněte si, s nádechem vyhrbte záda a sklopte hlavu mezi ramena, s výdechem srovnejte záda, hlavu nechte v prodloužení páteře, opakujte 2–3x

Klekněte si, s nádechem upažte jednu horní končetinu a otočte hlavu za paží, s výdechem vraťte zpět a proveďte totéž na stranu druhou, opakujte 2–3x

Klekněte si, s výdechem vytočte obě špičky do strany, hlava se ukloní na stranu vytočených špiček, s nádechem vraťte zpět a totéž proveďte na druhou stranu, opakujte 2–3x

Navážeme na předcházející cvičení a procvičíme si hrudní a krční páteř.

Sedněte si na židli tak, aby kyčelní a kolenní klouby svíraly pravý úhel, hýždě posuňte blíže okraji, kolena se dotýkají stěny, horní končetiny pokrčte v loketních kloubech, dlaně složte na čelo a opřete se o stěnu, s nádechem vyhrbte záda hlavně v oblasti hrudní páteře, s výdechem záda prohněte a opět největší prohnutí soustřeďte do oblasti hrudní páteře, cvik opakujte 2–3x (pozn. pohyb provádějte hrudníkem, ne hlavou).

Sedněte si na židli tak, aby kyčelní a kolenní klouby svíraly pravý úhel, plosky nohou opřeny, horní končetiny zvedněte a pokrčte v loketních kloubech a dlaně složte za hlavu, s nádechem se narovnejte a co nejvíce zatlačte lokty vzad, s výdechem uvolněte krční páteř do předklonu, cvik opakujte 2–3x.

Sedněte si na židli tak, aby kyčelní a kolenní klouby svíraly pravý úhel, plosky nohou opřeny, horní končetiny zvedněte a pokrčte v loketních kloubech a dlaně složte za hlavu, hlava v prodloužení trupu, v této poloze se nadechněte, s výdechem předkloňte hlavu, lokty svěste volně podél uší a v této pozici pootočte hlavu nejprve na jednu, poté na druhou stranu (jako pohled na loket té strany), cvik opakujte na každou stranu 2–3x.

Sedněte si na židli tak, aby kyčelní a kolenní klouby svíraly pravý úhel, plosky nohou opřeny, horní končetiny volně podél těla (nebo se chytí židle, ramena jsou volně), hlava v prodloužení trupu, s výdechem ukloníme hlavu střídavě na jednu, poté na druhou stranu, cvik opakujeme na každou stranu 2–3x (pozn. úklon musí být správně proveden, tedy bez rotace a předklonu, ucho stále směřuje k rameni).

Sedněte si na židli tak, aby kyčelní a kolenní klouby svíraly pravý úhel, plosky nohou opřeny, horní končetiny podél těla (nebo se chytí židle, ramena volně), hlava v prodloužení trupu, s výdechem otočíme hlavu střídavě na jednu, poté na druhou stranu, cvik opakujte na každou stranu 2–3x (pozn. brada je při pohybu stále ve stejné výši, pohyb provádíme pomalu, tahem, až do krajní polohy).

Obrázky převzaty z www.cvicime.cz, popis cviků vlastní
Mgr. Petra Poková, fyzioterapeutka

Navigace