Stomie

Convatec Academy I

ConvaTec Academy I je první a základní úrovní celého vzdělávacího systému ConvaTec Academy.

Jednodenní tematický kurz s názvem „Komplexní péče o nemocného se stomií“ předává zdravotním sestrám, jež mají zájem o problematiku ošetřování stomií, základní znalosti o dostupných zdravotnických prostředcích pro ošetřování stomií a jejich co nejvhodnějším použití zejména ve vztahu k pacientovi.

Ať už v prezentaci lékaře o příčinách vzniku, typech a způsobech vyšití stomií na stěnu břišní, nebo prostřednictvím dlouholetých praktických zkušeností stomasestry ošetřující nemocné se stomií – získají tak sestry účastnící se tohoto kurzu pomoc při řešení konkrétních situací v praxi.

Přihlásit se do tohoto kurzu mohou zdravotní sestry z celé republiky, které mají zájem o problematiku stomií a předpokládají, že tyto znalosti mohou v budoucnu využít. Jedná se zejména o sestry z chirurgických, onkologických, urologických oddělení apod.

Cílem tohoto kurzu je seznámit sestry setkávající se ve své práci se stomiky s možnostmi, které se jim při ošetřování nabízejí. Je zároveň „odrazovým můstkem“ pro postup v rámci ConvaTec Academy do vyšší specializované úrovně modulového systému vzdělávání, kde jsou znalosti z ConvaTec Academy I nezbytné.

Navigace