Stomie

Základní informace

Společnost ConvaTec Česká republika s. r.o. má dlouholetou zkušenost se vzděláváním zdravotních sester pečujících o pacienty se stomií a chronickými ranami.

ConvaTec působí na českém trhu od roku 1991. Od počátku připisujeme předávání znalostí a zkušeností zdravotním sestrám klíčový význam. Vzdělávání chápeme jako přirozený projev naší odpovědnosti vůči zákazníkům. Zahrnuje mnoho témat: přehled dostupných zdravotnických prostředků a jejich použití při ošetřování stomií nebo další nadstavbové kurzy z oblasti sociálních dovedností a psychologie ve vztahu k nemocným.

Zárukou naplnění této vize je především velmi úzká spolupráce s významnými fakultními nemocnicemi s dlouholetou tradicí podpory vzdělávání v oblasti zdravotnictví – FN Motol Praha a FNsP Ostrava-Poruba, dále se konají kurzy i v Brně na NCO NZO. Odborné zkušenosti z jejich práce i aktivit školicích center vnášejí kvalitu a nezávislost do systému vzdělávání všech, kteří se chtějí více dozvědět a naučit v rámci ošetřování pacientů se stomií. Známkou vysoké úrovně poskytovaných znalostí je i záštita Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti J. E. Purkyně. Jednotlivé tematické kurzy jsou ohodnoceny Českou asociací sester kreditními body.

Brožuru shrnující veškeré informace o ConvaTec Academy si můžete stáhnout zde.

Přihlášky

Do vzdělavácího programu ConvaTec Academy se můžete přihlásit pomocí StomaLinky® ConvaTec 800 122 111, kde vám také sdělí aktuální volné termíny, nebo pomocí on-line formuláře.

Navigace