Stomie

Radim 1/2013

 

RADIM 1/2013

Přečtěte si toto číslo online.

Editorial 

Trochu jistoty v nejisté době

ConvaTec

Novinky v sortimentu Příslušenství - Niltac®, Sileese® a gelující sáčky Diamonds®

Rozhovor - Počítám se mezi mobilní stomiky

Rozhovor s Bronislavem Tučným, stomikem, jehož koníčkem je focení.

České ILCO

Jak vlastně funguje České ILCO?

Jak to vidí

V tomto čísle popisuje MUDr. Petr Večeřa, jak probíhá chirurgická léčba karcinomu konečníku a jaké druhy operací jsou.

Stomasestra Milada Karlovská nabádá všechny urostomiky a nejen je k pravidelné a pečlivé hygieně, abyste si v okolí stomie nezpůsobili vážné komplikace.

Volný čas

Léto je tady a co s volným časem? Pojďme třeba na výlet  a odkud je nejhezčí výhled? No přece z rozhledny. Poznejte některé s časopisem Radim.

Navigace