Stomie

Modrá fáze

Po několika týdnech pravidelného provádění cviků z I. zelené fáze můžete, když se cítíte připraveni, přejít na II. modrou fázi. Doba, po kterou se věnujete každé fázi, závisí na mnohafaktorech. Zejména na vašem zdravotním stavu, zdatnosti, rychlosti hojení a dosavadním životním stylu. S cviky ze II. modré fáze začněte až tehdy, když zcela zvládnete ty z I. zelené fáze.

  • II. MODRÁ FÁZE obsahuje 12 cviků.
  • Každý den si vyberte 3 nebo 4, které vám nejvíce vyhovují, a v průběhu týdne je můžete obměňovat.
  • Zkuste se věnovat programu opravdu každý den. Alespoň trocha fyzické aktivity, ale pravidelně je tou nejlepší cestou, jak zlepšit kondici dlouhodobě.
  • Samozřejmě lze provádět i všech 12 cviků každý den. Jednoduše naslouchejte svému tělu a odpočívejte, když je třeba.
  • Po cvičení by svaly neměly bolet. Pokud přece jen dojde k namožení, zvolte příště menší počet opakování nebo zařaďte více odpočinku.
  • Alternativy vestoje: Pokud je pro vás příliš těžké si lehnout na podlahu nebo z ní vstát, provádějte takové cviky na posteli nebo si vyberte pouze ty vestoje.
  • Lehání na podlahu: Pokud budete provádět cviky na podlaze, ujistěte se, že máte na blízku oporu, která vám pomůže vstát.
  • Lehejte si a vstávejte pomalu a opatrně přes bok viz str. 10. Tento způsob zamezí přílišnému vnitrobřišnímu tlaku, který je nežádoucí.
Navigace