Stomie

Hradec Králové

V Hradci, v krásném historickém městě, na nás čekal stejně jako vloni velký prostorný sál, kde se dá uvolněně pohybovat i dýchat. Přišlo Vás opět požehnaně, z čehož jsme měli velkou radost. Nemohu zde nezmínit interní historku, když jsme se rozhodovali, zda udělat setkání i v Hradci a i v Pardubicích a obávali jsme se, že lidé na obě setkání nepřijdou. Opak byl však pravdou. Již loni jsme se o tom mohli přesvědčit a mohli jsme zhodnotit naše rozhodnutí jako správné. Uvidíme tedy letos, jaká bude návštěvnost v Pardubicích. Hradec nezklamal. Mezi nás zavítaly místní stomasestry Maruška Rybová a Jana Trojanová, kterých jste se u stolečků mohli ptát na to, co Vás zajímá ohledně ošetřování stomií. Samozřejmě nechyběla nutriční terapeutka paní Jaroslava Pavlíčková, rovněž z hradecké nemocnice a mim Boris Hybner, dále milý kolega ze společnosti A.L.P. a kolega z Teny a účast nás z ConvaTecu.

Navigace