Stomie

Brno

Letošní sérii setkání jsme zahajovali v Brně. Hojná účast stomiků nám udělala velkou radost - sešlo se Vás zde přes 70. Program jsme na Vaše přání trochu pozměnili a opravdu bylo na co se těšit. Zavítal mezi nás chirurg MUDr. Jermář z kyjovské nemocnice. Jeho přednáška měla v Brně, tak jako všude jinde, velký úspěch. Potěšilo nás, že jste si jeho přednášku velmi pochvalovali, protože jste měli možnost dozvědět se v ní mnoho nových informací o operacích stomií. To nám udělalo samozřejmě radost. Dalším hostem byla nutriční terapeutka paní Jaroslava Pavlíčková, která zaujala stejně jako vloni přednáškou na zajímavé téma. Letos jsme se dozvěděli o tom, jak je vláknina důležitá ve stravě stomiků.
Setkání s Borisem Hybnerem jsme letos pojali trochu jinak - Boris odpovídal na dotazy, které jste měli možnost mu položit.

Mně osobně se setkání moc líbilo a věřím , že i Vy jste byli spokojeni.

Navigace