Stomie

Ostrava

Naše druhé setkání bylo u vás v Ostravě. Tento rok jsme pořadí setkání pozměnili a nezavítali jsme k Vám až v říjnu, ale hned počátkem jara – 13. dubna. Bylo velmi milé hned při prezenci vidět známé tváře. V Ostravě byla účast více než 100 stomiků, což už se stalo tradicí. V Ostravě je vždy veselo, protože srdečnost stomiků je úžasná. Boris Hybner zde obdržel řadu vašich dotazů a ani nestihl na všechny odpovědět. Na tomto setkání se sešla i řada velmi známých stomasester, se kterými jste měli možnost řešit své případné dotazy.  Přišel mezi nás i MUDr. Stanislav Jackanin. Všem těmto zúčastněným bych chtěla i touto cestou poděkovat. Na závěr našeho setkaní byla tombola s bohatými cenami. Musím uvést, že jsem losovala zodpovědně a v souladu s porotou J, ale i přesto jsem se snažila vylosovat Aloise Nose. Bohužel se opět nepovedlo. Slibuji mu to každý rok, zatím  bezvýsledně, z čehož  plyne: Neslibujte, co nemůžete splnit J

 

Moc vám všem děkuju, že jste mezi nás přišli a budu se s vámi těšit na viděnou J

Navigace