Stomie

Praha - uro

15. září bylo datem, kdy se uskutečnilo historicky první setkání urostomiků z českých regionů (ty moravské měly své setkání 19.6. t.r.)

Opět nás přivítala Novotného lávka se svým nezapomenutelným výhledem na Pražský hrad, a sál klubu Lávka, zcela zaplněný pozvanými urostomiky z celých Čech. V programu, který byl pro ně „ušit na míru“, vystoupily kromě nás z ConvaTecu i stomasestry z urologické kliniky Fakultní nemocnice na Bulovce Milada Karlovská a Olga Panenková, velice zajímavou přednášku si pro přítomné připravil MUDr. P. Klézl z téže kliniky. Se svými zkušenostmi urostomičky se svěřila paní Vlasta. Až z Krkonoš za námi přijela Jana Preisslerová, fyzioterapeutka, která nám pověděla o významu zdravého pohybu a doporučila metodu rekreační chůze Priesssnitz walking. Setkání ukončila tradiční tombola.

Protože obě setkání pro urostomiky, která se v letošním roce konala poprvé, se setkala s velkou  odezvou přítomných pacientů, rozhodli jsme se, že v nich budeme pokračovat i v příštím roce.

Navigace