Stomie

České Budějovice

Letošní setkání jsem pro vás uspořádali v DK Metropol, který se nachází velmi blízko hotelu Gomel. ten je však v rekonstrukci, a proto nebylo možné zde setkání uspořádat. V DK Metropol byl pro nás však připraven velký prostorný sál, který byl příjemný. Sešlo zde vás kolem 60 a to je moc pěkný počet.

Program byl stejný jako na ostatních setkáních a přeci nebyl. Boris Hybner si pro vás připravil etudu pod názvem Chirurg. Věřím, že se vám líbila. Zatím ještě na žádném jiném setkání letos nezahrál. Na setkání za Vámi zavítal anděl v podobě stomické sestry Aleny Cholinské, s kterou jste se mohli pobavit o svých potížích. Na konci setkání proběhla tombola, kde jsme losovali řadu pěkných cen.

Věřím, že se vám setkání líbilo stjeně jako nám a za rok se s vámi těšíme na viděnou!

Navigace