Stomie

Hradec Králové - 25.5.

Letos se setkání v Hradci účastnilo přes 50 stomiků. Počasí nám přálo a i díky němu byla nálada více než dobrá. Zajímala Vás řada novinek jak v oblasti limitů u příslušenství, tak u nové pomůcky Vitala. Své zkušenosti, právě s touto pomůckou, nám sdělil pan Kopecký, kterého jste se měli možnost o přestávce zeptat na to, co Vás zajímá. Z řad sester se našeho setkání zúčastnila Jana Trojanová z FN Hradec Králové, Vlaďka Adámková z té samé nemocnice a do třetice nutriční teraputka Jaroslava Pavlíčková. Velice vás zaujala přednáška pana doktora Jermáře z nemocnice v Kyjově, ta je vždy poutavá a užitečná. Na závěr setkání vystoupil Boris Hybner a přečetl Vám pár úryvků ze své připravované knihy. věřím, že se vám setkání líbilo a budeme se těšit opět za rok naviděnou :).

Navigace