Stomie

Brno

Brněnské setkání pro kolo- a ileostomiky bylo již 12. v letošním roce, ale první po prázdninové přestávce. Počasí jsme tedy měli krásné letní, sluníčko se na nás smálo již od rána a potěšili jste nás i vy – stomici, kteří jste se dostavili v hojném počtu do hotelu Avanti. Bylo moc milé setkat se opět po roce s tolika známými tvářemi. Přišlo ale i poměrně mnoho nových pacientů, kteří byli na Setkání poprvé.

Moc nás potěšilo, že jsme Vám v Brně mohli poprvé v reálu představit nový typ našich jednodílných kolostomických sáčků Esteem+, které jsou již 2 měsíce na našem trhu, a mohli jsme si vyslechnout Vaše první pozitivní zkušenosti s jejich používáním.

V programu nechyběl ani MUDr. Petr Jermář, o jehož přednášku jste po jeho loňské návštěvě opět projevili velký zájem. Představili jsme Vám laureátku programu Velké návraty® 2011 paní Jitku Čerstvou, která vás seznámila se svým příběhem.

Zaujala i prezentace stomasestry Evy Dvořákové z kyjovské nemocnice, která se zaměřila na chyby, jež stomici často dělají při ošetřování stomie. U konzultačního stolečku byla přítomná i brněnská stomasestra Dragica Křenková, která ochotně odpovídala na Vaše dotazy.

Na Setkání nechyběli ani zástupce spol. A.L.P. Ecology pan Jiří Pail, který pro vás připravil aktuální informace týkající se preskripce jejich produktů.

V závěrečném slosování získal první cenu pan Justin z Boskovic.

Děkujeme, že jste přišli na Setkání stomiků ConvaTec a těšíme se s Vámi na viděnou v příštím roce.

Alice Křepínská

Navigace