Stomie

Olomouc

Setkání v Olomouci letos poprvé probíhalo v hotelu Flora, protože po hotelu Sigma se slehla zem. Byli jsme zvědavi, zda všichni z vás najdou ten správný hotel. Několik z vás nám po příchodu říkalo, že jste nejdřív byli u hotelu Sigma a když jste viděli, že tam nic není, podívali jste se znova na pozvánku a zjistili, že setkání je jinde.

Většina z vás však setkání našla hned a sešli jsme se v hojném počtu. Zde v Olomouci mezi nás zavítalo hodně nováčků, tak jsme byli rádi, že je můžeme na setkání přivítat.

Atmosféra zde byla opět moc příjemná. O přestávce se hodně diskutovalo a naopak při přednáškách jste dávali bedlivý pozor.

Setkání jsme opět ukončili tombolou, při které jsme se všichni hodně nasmáli.

Děkujeme opět za milé přijetí a těšíme se na viděnou příští rok.

Navigace