Stomie

Praha - uro

Už čtvrteční slunečné ráno bylo předzvěstí krásného jarního dne. Na Novotného lávce v Praze se vás sešlo na šedesát, z toho takřka třetina „nováčků“. Poslechli jsme si obsáhlou přednášku prim. MUDr. Klézla o urostomiích, která všechny velice zaujala. Ne vždy totiž máme příležitost dozvědět se od odborníka, jaké typy urostomií existují a jak se od sebe liší. Tuto přednášku skvěle doplnily prezentace uro-stomasester Milady Karlovské a Olgy Panenkové o tvarovatelné technologii stomických podložek ConvaTec a správném ošetřování kůže v okolí stomie. Se svým příběhem se s námi podělila laureátka programu Velké návraty®, která žije již 8 let s urostomií, paní Anna Švábová.

Po přestávce jsme přivítali vzácného hosta – doc. PhDr. Marcelu Bendovou, Ph.D., přednostku Ústavu psychologie a psychosomatiky v Brně. Paní docentka si pro vás připravila natolik zajímavou prezentaci o vlivu psychiky na somatická onemocnění se zaměřením na urostomie, že jste její přednášku vyhodnotili v závěrečném dotazníku jako absolutně nejlepší z celého dne.

Samozřejmě, že na Setkání nechyběl ani ing. David Rašmadžian ze spol. A.L.P. Ecology a zástupkyně celorepublikového sdružení stomiků České ILCO ing. Eva Plachá.

První cenu v závěrečném slosování vyhrál pan Ludvík, který na setkání přijel až z Českých Budějovic.

Těšíme se s Vámi na viděnou opět v příštím roce!

Alice Křepínská

Navigace