Stomie

České Budějovice

Setkání Stomiků® ConvaTec v Českých Budějovicích

První letošní Setkání stomiků 24. dubna 2013 začínáme na místě, kde jsme se s vámi vloni 16. října loučili – v Českých Budějovicích.

Jihočeská metropole je již tradičně místem, kde pokaždé vládne velmi dobrá nálada a příjemná atmosféra, a nejinak tomu bylo i letos.

Sešli jste se v hojném počtu více než 70 stomiků a moc rádi jsme mezi vámi přivítali nejen „staré“ známé, ale i nováčky, kteří setkání navštívili poprvé.

Jak vyplývá z hodnotících dotazníků, nejvíce vás na letošním setkání zaujala přednáška MUDr. Petra Jermáře, chirurga z kyjovské nemocnice, který se vám představil poprvé. Zaujala vás ale i prezentace o nových výpustných sáčcích InvisiClose® Plus stomasestry z FN Motol v Praze Bc. Aleny Cholinské a neméně i prezentace oděvů, upravovaných na míru pro stomiky, od italské firmy Lydda Wear, které vám představila její zástupkyně paní Lada Fiordisaggio, či představení nového výrobku pro stomiky – oplachového roztoku DebriEcaSan od spol. New Water Meaning.

Nechyběl ani příběh pacienta – tentokrát s námi přijel laureát ceny Velké návraty® pan Miroslav Pařík.

Den s vámi v Českých Budějovicích uběhl jako voda a my – a doufejme, že i vy – se budeme těšit na setkání s vámi opět v příštím roce.

 

Alice Křepínská

Navigace