Stomie

Pardubice - 30.4.

Letošní Setkání se konalo opět v hotelu Labe, ale  v jiném patře. pro některé to byl trochu oříšek, ale nakonec jsme se všichni sešli na správném místě. I přes ne příliš pěkné počasí se nás sešlo přes 80.

Měli jsme radost, že jste o vše měli zájem a hodně se ptali, to nás vždy potěší. Bylo vidět, že máte zájem a že Setkání mají smysl pro vás i pro nás, za což moc děkujeme.

Těšíme se na vás i příští rok.

Navigace