Stomie

Plzeň

Plzeňské Setkání stomiků® bylo pro nás nové místem konání, tentokrát jsme se nesešli v hotelu Primavera jako obvykle, ale v Clarionu v centru města. Nakonec dorazilo o něco méně stomiků, než bylo přihlášeno – zřejmě to byl důsledek deštivého a studeného počasí, které to ráno panovalo. Ale kdo dorazil, neprohloupil.

Do Plzně s námi letos poprvé zavítal MUDr. Petr Jermář se svou přednáškou o problematice stomií, která sklízí úspěch na všech Setkáních. Nejinak tomu bylo i v Plzni. V konzultační části byl plně vytížen nejen dr. Jermář, ale i přítomné stomasestry V. Janková, H. Weisová Šnajdaufová a H. Fenclová, stejně tak jako prezentující host z Prahy – stomasestra Mgr. K. Drlíková z FN Motol. Zájem jste projevili i o stolečky ALP, Lydda Wear a naše produkty.

Všichni přítomní obdrželi vzorek nového výrobku společnosti NWM s názvem DebriEcaSan, který slouží k ošetřování peristomální kůže. Vítězem v závěrečném slosování se stal pan Václav z Mariánských lázní. Zkrátka, Setkání v Plzni se nakonec moc vydařilo a těšíme se na další v příštím roce.

Navigace