Stomie

Praha II - 26.9.

2. letošní pražské Setkání stomiků® proběhlo 26.9.2013 na Novotného lávce.

Přišlo Vás opět úctyhodné množství, což nás moc potěšilo :).

Nejvíc Vás v programu zaujal MUDr. Petr Jermář z kyjovské nemocnice, který v Praze pro vás přednášel poprvé. Tak jako na všech Setkáních v celé republice, i v Praze sklidil se svou přednáškou obrovský ohlas. Po programu za mnou přišlo několik stomiků, že takto srozumitelně jim ještě nikdy žádný lékař problematiku stomií nevysvětlil. Velký úspěch měla i Mgr. Daniela Vraná, která Vám představila nový výrobek pro ošetřování stomií DebriEcaSan. Samozřejmě nechyběly ani prezentace našich výrobků a přednáška Mgr. Kateřiny Drlíkové, stomasestry z FN v Motol, jak správně používat vypouštěcí sáčky Esteem®+ InvisiClose®. Kromě obligátních konzultačních stolečků byl velký zájem o konzultaci stomasestry Milady Karlovské, která se věnovala urostomikům. Nakonec nás po třech letech navštívil opět Boris Hybner a povyprávěl nám několik veselých příhod, které se během té doby udály.Vítězem slosování se stala paní Olga. Na závěr jsme si slíbili, že se zase opět za rok setkáme.

Navigace