Stomie

Program Velké návraty®

Program vznikl roku 1984 v USA, díky spolupráci společnosti ConvaTec a fondu Crohn's & Colitis Foundation of America (CCFA). Přes 26 let svého fungování vyzdvihuje pacienty, kteří zvítězili nad nemocí a vrátili se do normálního života. V další etapě svého života rozvíjeli své touhy, které měli před operací a nebyly doposavad naplněny. Program má motivovat ostatní stomiky, aby zvítězili nad bolestí, frustrací a strachem. Má inspirovat hledání vlastní cesty rozvoje, ukázat, že se stomií lze žít plnohodnotný život. Proto jsme nesmírně rádi, že se nyní mohou do programu zapojit i stomici z České republiky. Název programu je symbolický a zároveň vystihuje úmysl tvůrců a všech, kteří se programu zúčastní. Hlavní myšlenkou programu je vrátit lidem po operaci smysl života, pomoci je inspirovat a naučit novým věcem.

Musíme si pomáhat

Pro mnoho lidí jsou překážky spojené se založením stomie přelomové a ne všichni si s nimi dokáží poradit. Prvními reakcemi bývají strach, nedůvěra a frustrace. Tyto emoce často ovlivní mnoho pacientů, ale i po tom všem dokáží najít cestu k plnohodnotnému životu. To byl také případ zakladatele programu „Velké návraty“profesionálního fotbalisty Rolfa Benirschkeho. Rolf podstoupil operaci ileostomie ve věku 19 let, právě tehdy, když byl na začátku své kariéry jako hráč klubu San Diego Chargers. Přesto pokračoval v profesionální lize dalších 9 let. Po založení stomie se vrátil k fotbalu jako profesionál. Všude, kde se pak objevil, slyšel: „Rolfe, jsi jediná osoba, o které vím, že má stomii“. A právě tehdy začal program „Velké návraty“ – vzpomíná Rolf. Podobný případ se stal i světovému velvyslanci tohoto programu, alpinistovi a cestovateli Robu Hillovi. „Popravdě řečeno, neměl jsem dál chuť žít… Ale díky nemoci jsem se začal zabývat opravdu důležitými věcmi a našel jsem v sobě odhodlání. Mám skvělý život. Dokázal jsem využít těžké životní zkoušky a paradoxně měla nemoc pozitivní vliv na můj život“ – říká Rob.

Velké návraty® v České republice

Ani v ČR nechybí „tiší hrdinové“, kteří duchem, silou optimismu a úspěchy mohou pomáhat ostatním stomikům svým příkladem. Proto v lednu zahajujeme program „Velké návraty“ i v České republice. Jeho účastníky mohou být plnoletí stomici. Pro členství v programu stačí odeslat vyplněnou přihlášku a svůj příběh do Zákaznického servisu ConvaTec. Je možné se přihlásit osobně, či přihlásit jiného stomika, o němž víte, že je dobrým kandidátem. V každém případě je důležitý konečný vlastnoruční podpis na přihlášce.

Cílem programu Velké návraty® je objevit stomiky, kteří se po operaci nevzdali. Prolomili psychické i fyzické bariéry a vrátili se do aktivního života. Jejich příběh může být dokonalým příkladem pro jiné stomiky a nejlepším svědectvím toho, že stomie nemusí být důvodem k ukončení aktivního života. Stomici, kteří se chtějí podělit o svůj příběh, zkušenosti a poznatky, mohou podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Záleží nám také na tom, aby vzrostlo společenské povědomí o tématu stomií.

Navigace