Stomie

Pravidla

Pravidla k Velkým návratům:

I. Základní ustanovení

§ 1 

Program Velké návraty (dále jen Program) je určen pro pacienty se stomií, kteří musí překonávat bariéry jak psychické, tak i fyzické související s návratem do aktivního života. Díky Programu mohou stomici v České republice poznat ty, kteří jsou příkladem, že stomie nemusí znamenat konec jejich tužbám, ale ani například sportu či jiným pracovním a společenským aktivitám. Cílem programu je také zvýšit povědomí o stomicích a o jejich životě se stomií v celé společnosti. Rovněž je důležité zmínit významnou úlohu zdravotníků, sdružení stomiků ILCO, ale i rodinných příslušníků k začlenění stomiků do normálního života. 

§ 2

Organizátorem programu je Convatec Česká Republika, s.r.o.

se sídlem v Praze 1, Olivova 4/2096

zastoupená ing. Tomášem Černohorským, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134758

IČ: 28241711

DIČ: CZ28241711 (dále jen ConvaTec)

§ 3

Program je organizován v České republice pro osoby po operaci stomie.

§ 4

Program je organizován ve spolupráci s partnery. Partnerem Programu je sdružení stomiků ILCO, Podskalská 19, 128 00 Praha 2. Partner i ConvaTec se zavazují oboustraně propagovat Program zejména prostřednictvím svých webových stránek www.convatec.cz a www.ilco.cz.

Partner dále pak prostřednictvím svých regionálních klubů stomiků bude aktivně vyhledávat zejména nominace na laureáty.

ConvaTec se zavazuje k propagaci ILCO na veškerých propagačních materiálech souvisejících s Programem, dále pak na Setkání stomiků® ConvaTec.  

§ 5  

 Program bude organizován v cyklech, které budou oznamovány několikrát do roka s přesným udáním termínu pro přijetí Přihlášek i vyhodnocení laureátů.

§ 6  

1.    Cílem programu je nominace vybraných stomiků (2 laureátů a jednoho vítěze programu Velké návraty), kteří se přihlásili do Programu na základě kritérií obsažených v těchto pravidlech. Příspěvky stomiků, kteří nebudou laureáty se nevrací a zůstávají v archivu ConvaTec v souladu s ochranou osobních dat.

2.    V době uvedení programu na trh je stanoven tzv. Ambasador programu. Je to propagátor programu Velké návraty po celou dobu trvání Programu.

3.    1 Vítěz a 2 laureáti Programu budou v každém cyklu (zpravidla kalendářním roce) zveřejněni v informačně – edukačních aktivitách organizovaných společností ConvaTec a to:

a.    Vítěz i laureáti obdrží ocenění na Setkání ConvaTec.

b.    Historie vítěze i laureátů bude publikována v časopise stomiků Radim a na stránkách www.convatec.cz, www.ilco.cz, www.greatcomebacks.com

c.    Vítěz i laureáti Programu budou zváni na Setkání stomiků® a další podobná setkání ConvaTec.

d.    Vítěz i laureáti se budou účastnit informačních kampaní ConvaTec na téma stomie.

II. Účastníci programu

§ 7 

1.    Programu se mohou účastnit pouze osoby se stomií (dále jen stomici)

2.    Účastník se do Programu může přihlásit sám nebo prostřednictvím nominace jiné osoby, popř. organizace.

III. Přihlášení do Programu

§ 8 

1.    Přihlásit do programu se může plnoletý stomik/stomička, který/která souhlasí s Pravidly programu tak, že zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do Programu do Zákaznického Servisu ConvaTec, Olivova 4, Praha 1.

2.    Přihlášku lze získat na:

–     StomaLince® Convatec 800 122 111

–     Na internetových stránkách www.convatec.cz nebo www.ilco.cz (format word);

–     Ve výdejnách zdravotnických potřeb U Radima v Praze a Ostravě

3.    K vlastnímu vyplnění přihlášky je nutné poskytnout i souhlas o osobních datech (Přihlášku do Radima) a informace o zdravotním stavu stomika, které budou použity pouze prostřednictvím Programu k informačním a edukačním účelům.

4.    Podmínkou přijetí stomika do programu je:

–     Přihláška

–     Souhlas s použitím osobních dat včetně podpisu stomika

–     Souhlas s použitím příběhu na informačně – edukačních akcích ConvaTec v případě, že se stomik stane laureátem Programu.

5.    Termín vyhodnocení vítěze a laureátů bývá zpravidla 1x ročně a záleží na dohodě ConvaTec a partnerů Programu.

IV. Kritéria přijetí

§ 9 

1.    Přijetí podléhá ustanovením níže:

–     Přihláška je vyplněna čitelně a opatřena vlastnoručním podpisem stomika

–     Souhlas s použitím osobních dat je rovněž opatřen podpisem stomika

–     Přihláška i souhlas je zaslán do Zákaznického Servisu ConvaTec nejpozději do data uzávěrky přihlášek.

2.    Výběr laureátů závisí na kritériích uvedených níže:

a)    Kvalita a délka příběhu jakož i dalších doprovodných materiálů (fotografií, filmů, publikací a pod. )

b)    Téma příběhu odpovídající zadání – „Velké návraty” se stomií do každodenního života

V. Ocenění

§ 10 

1.    Výběr vítěze a laureátů podléhá hlasování v rámci nezávislé redakční rady časopisu Radim, respektive jejích členů.

2.    Redakční rada se skládá ze 7 členů – zástupců ConvaTec, lékařů a stomasester.

3.    Vybraný vítěz i laureáti Programu nejsou finančně ohodnoceni. Finanční ohodnocení vyplývá až z následné propagace ve vybraných edukačních a informačních kampaních ConvaTec na základě individuální dohody s představiteli ConvaTec.

4.    Vítězi i laureátům programu je písemně oznámeno, že se jimi stali. Tato informace je dále zveřejněna na internetových stránkách ConvaTec www.convatec.cz v rámci listiny Seznam vítězů a laureátů programu Velké návraty. Dále pak se osobně zúčastní Setkání stomiků® dle dohody s představitelem ConvaTec.

5.    Vybraný vítěz a 2 laureáti pro aktuální rok jsou pak publikováni v informačních materiálech ConvaTec a partnerů programu. Partnery programu jsou rovněž stomasestry spolupracující s ConvaTec, které do programu mohou přihlásit/ nominovat své stomiky.

6.    Ocenění je právně nevymahatelné.

VI. Závěrečná ustanovení

§ 12  

Pravidla jsou v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách ConvaTec www.convatec.cz.

Navigace