Stomie

Přihláška

Přihlašte se do programu, jste-li stomik a:

  • navzdory těžké nemoci jste se vrátil(a) do normálního života,
  • neustále realizujete svoje vytyčené cíle,
  • zvládáte plnit své sny a touhy,
  • chcete pomoci jiným k návratu do aktivního života,
  • věříte, že Váš příběh může pomoci jiným stomikům,
  • jste otevřen(a) novým výzvám

PŘIHLÁŠKA K  ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Program Velké návraty® je určen lidem, kteří prodělali operaci stomie a jdou příkladem ostatním stomikům, kterým ukazují, že i život se stomií může být naplněný a produktivní. Pokud byste se chtěli do tohoto programu zařadit, prosíme, čitelně vyplňte a podepište tuto Přihlášku a zašlete ji k nám do společnosti ConvaTec. Zasílat ji můžete buď poštou na adresu ConvaTec ČR s.r.o., Olivova 4, Praha 1, 110 00 nebo mailem na info@convatec.cz. Na  nedostatečně vyplněné nebo nepodepsané přihlášky nebude brán zřetel. Dva vítěze programu Velkých návratů® vybírá každý rok Redakční rada časopisu Radim.

Navigace