Stomie

Všeobecné informace

Co je to stomie

Slovo stoma pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo vývod. Tento příspěvek se zabývá třemi základními druhy stomií neboli vývodů:

  • kolostomie – vývod tlustého střeva
  • ileostomie – vývod tenkého střeva
  • urostomie – vývod močovodu

Stomie je normálně kruhová nebo oválná, červeno-růžové barvy, podobně jako sliznice v ústech. Ve stomii nejsou žádná nervová zakončení, takže není citlivá na bolest. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná stomie se zakládá méně často a slouží pouze k odlehčení činnosti střeva do doby jeho zhojení.

Proč musela být založena stomie?

Kohokoliv, od novorozence až do vysokého věku, může postihnout zánětlivé nebo nádorové onemocnění, úraz či jiné postižení, které je důvodem k operaci a má za následek vyústění tlustého střeva, tenkého střeva nebo močovodu břišní stěnou. Založení stomie patří mezi velké život zachraňující operace, nebo slouží k prodloužení jeho délky.

Zažívací trakt

Do zažívacího traktu patří např. jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo a konečník (obr. 1). V tenkém střevě se dokončuje trávení potravy. Rozložené složky potravy se tu spolu s většinou vitaminů vstřebávají do krve. Střevní obsah je řídký. Tenké střevo je pro udržení života nezbytné a bez nepříznivých důsledků pro organismus lze vyjmout jen jeho část. V tlustém střevě se z jeho obsahu vstřebává zejména voda a soli, a to hlavně v jeho pravé polovině. V levé polovině a zvláště v konečníku se hromadí stolice před vyprázdněním. V pravé polovině je tedy obsah střeva řídký, v levé více zahuštěný až tuhý. Tlusté střevo není nezbytné pro život a může být celé vyjmuto.

Kolostomie

Kolostomie je nejčastější druh vývodu. Zakládá se obvykle buď na příčném tračníku – transversostomie, nebo na esovité kličce – sigmoideostomie (obr. 2). Ústí stomie bývá většinou v úrovni kůže.

Ileostomie

Ileostomie se obvykle zakládá na konečné části tenkého střeva (obr. 3) a obvykle přečnívá nad povrch břicha. Tento tvar usnadňuje ošetřování kůže v okolí stomie, neboť při ileostomii odchází střevní obsah nepřetržitě (za 4 až 5 hodin po jídle), je řídký, a tudíž působí na okolí vývodu agresivněji než stolice tuhá. Množství odcházejícího obsahu je po založení ileostomie až 1,5 litru denně, později dochází k určitému „přizpůsobení střeva“ a odchází v průměru denně 0,8 až 1 litr a obsah se stává hustším.

Urostomie

Urostomie (obr. 3) se zakládá tehdy, je-li nutno vyřadit nebo odstranit močový měchýř. Důvodů k tomuto zákroku je více. Některé děti se mohou narodit s dědičnými vadami měchýře, jiná postižení vedou k poruchám jeho vyprazdňování, a dokonce i následnému poškození ledvin. Častým důvodem pro odstranění měchýře jsou nádory.

 
Navigace