Hradec Králové

Convatec Academy

Společnost ConvaTec Česká republika s. r. o. Vás zve na celodenní seminář v rámci programu ConvaTec Academy.

ConvaTec Academy hojení ran - lokální terapie

Termíny pro rok 2021
V současné době není naplánovaný žádný termín.

Místo konání: 
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Hradecká 1250/2

Program:
  8:45 –   9:00    Zahájení – Lucie Vykouřilová, DiS., ConvaTec
  9:00 – 10:15    Charakteristika ran - MUDr. Astrid Matějková, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice
10:15 – 10:30    Přestávka
10:30 – 11:15    Základní principy převazů ran, přehled obvazových materiálů - MUDr. Astrid Matějková, Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice
11:15 – 11:25    Přestávka
11:25 – 12:00    Moderní hojení ran ConvaTec - Lucie Vykouřilová, DiS., ConvaTec
12:00 – 12:30   Dekubity – Jana Krpatová, FN a LF UK Hradec Králové
12:30 – 13:15   Oběd
13:15 – 15:15   Správná technika bandáže dolních končetin  - Mgr. Jana Němečková, L&R
15:15 – 15:30   Závěr semináře – Lucie Vykouřilová, DiS., ConvaTec

Občerstvení během konání konference je zajištěno.

Konference je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání.

Pro přihlášení vyplňte přihlášku.
Kurz je zpoplatněn částkou 250,- Kč. Platba je možná pouze převodem na účet.