UnoMeterTM Safeti Plus

Urologické katétry, měření moči

UnoMeter Safeti Plus

Ve studii in-vitro porovnávající různé produkty nebyly po sedmi dnech nalezeny bakterie na spojce mezi sběrným sáčkem a měřící komorou pouze u urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus Meter, a to v žádném z odebraných vzorků. 1

Ve studii se porovnávaly urometry Bard™, Kendall™ a UnoMeter™ při prevenci migrace Proteus mirabilis v systému simulovaného močového měchýře. Byly odebrány čtyři vzorky na každém z osmi míst modelu po 2, 4, a 7 dnech. *1

Souhrn výsledků testu in-vitro *1

Ve dvou separátních in-vitro  testech nebyly po sedmi dnech nalezeny bakterie na spojce mezi sběrným sáčkem a měřící komorou1,2

  • V urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus zůstaly bakterie ve sběrném sáčku a nedostaly se do měřící komory ani do katétru.
  • U obou porovnávaných produktů značek Bard™ a Kendall™  byly bakterie nalezeny v měřící komoře.
  • Studie in-vitro ukázala větší růst bakterií u produktů značek Bard™ a Kendall™.
  • U urometrů zn. Bard™ a Kendall™ byly nalezeny bakterie ve všech čtyřech vzorcích odebraných sedmý den z místa odběru vzorků.

*jak bylo prokázáno in-vitro

 

In-vitro prokázaná prevence retrográdní kontaminace 1,2

Ve dvou oddělených testech in-vitro, simulujících používání systému nebyly bakterie nalezeny na spojce mezi sběrným sáčkem a měřící komorou po sedmi dnech pokusu.1,2

  • Nejvýše umístěná komora napomáhá minimalizaci rizika ascendentní kontaminace a retrográdní infekce.*1,2
  • In-vitro testy prokázaly, že bezjehlový port pro odběry vzroků KombiKon™ si zachovává funkci bariéry proti bakteriální kontaminaci i při nejméně 10 perforacích.3
  • Na uživatele soustředěný koncept urometru UnoMeter™ Safeti™ Plus  obdržel Zlatou medaili na Evropské soutěži European Design Effectiveness Awards (DBA).4

*jak bylo prokázáno in-vitro

 

Pomoc při optimalizaci bezpečnosti zdravotních sester a jejich práce

  • Prioritou je zajištění bezpečnosti zdravotních sester a usnadnění jejich práce.
  • UnoMeter™ Safeti™ Plus urometr má řadu vlastností, které dokážou zkrátit dobu výcviku, přesto však přispívají k optimalizaci odbornosti sester, takže ušetřený čas mohou sestry více věnovat svým pacientům.

 

Pro všechny situace – pro všechny pacienty

  • Při převlékání postelí, při transportu pacienta či jeho polohování se může urometr položit na lůžko aniž ztratí schopnost měřit množství moče, ale nedochází k riziku retrográdní infekce.*

 

 1.    Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.

 

COVID-19

Read the message

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost ConvaTec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.   

;