Důležitá zpráva ohledně koronaviru

Vážení zákazníci,

vzhledem k tomu, že koronavirus (COVID-19) se neustále šíří po celém světě, zavázali jsme se udělat vše, co je v našich silách, abychom vás v této nelehké době podpořili – a to jak pacienty, tak zdravotní profesionály.

Soustředíme se zároveň i na zajištění zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin, protože i to je zásadní pro bezproblémové a hladké poskytování služeb a zboží. Podnikáme mnoho různých kroků, abychom všechny udrželi v bezpečí. Což zahrnuje například zajištění správných hygienických postupů při manipulaci s našimi výrobky a zároveň také karanténu pro zaměstnance, u kterých je možné, aby pracovali z domova.

Taktéž spolupracujeme napříč našimi globálními operačními týmy a jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery, včetně poskytovatelů logistiky a nákladní dopravy tak, abychom vám i nadále mohli zajišťovat stabilní dodávky produktů.

ConvaTec zřídil specializovaný tým složený z manažerů a odborníků napříč všemi zeměmi, který vede a koordinuje naše úsilí. Náš tým pružně reaguje na tuto situaci a podniká rychlé kroky zajišťující maximální bezpečí všech.

Jménem svých kolegů na celém světě bych vás chtěl ujistit, že jsme odhodláni čelit této situaci. Cítíme se být vám být zavázáni a i nadále budeme neúnavně pracovat na tom, abychom vám poskytovali produkty a služby, které potřebujete. Prostřednictvím našich webových stránek www.convatec.cz vám budeme i nadále předávat aktuální informace.

Mezitím, pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na místního zástupce společnosti ConvaTec. Veškeré potřebné kontakty naleznete zde: https://www.convatec.cz/o-nas/kontakty/

Informace o provozu našich služeb v České republice naleznete zde: https://www.convatec.cz/pece-o-stomie/aktuality/aktuality-zakaznicky-servis-objednavky/

Karim Bitar

Chief Executive Officer, ConvaTec