Jak zablokovat a zabránit cookies

Internet Explorer:

 1. Ve vašem prohlížeči přejděte na nabídku Nástroje, vyberte Možnosti Internetu> Soukromí> Pokročilé nastavení.
 2. Klikněte na možnost Blokovat automatické zpracování cookies.
 3. Specifikujte způsob, jakým má Internet Explorer nakládat s cookies z webových stránek prvních stran a webových stránek třetích stran (webová stránka, která není aktuálně zobrazenou stránkou v prohlížeči).
 4. Chcete-li povolit ukládání cookies do počítače, klepněte na možnost Přijmout.
 5. Pokud nechcete, aby se cookies ukládaly v počítači, klepněte na možnost Blokovat.
 6. Pokud chcete být vyzván k povolení nebo zablokování ukládání cookies na vašem počítači, klikněte na možnost Vždy se zeptat.
 7. Chcete-li vždy povolit ukládání cookies relací (cookies, které budou odstraněny z počítače při zavření aplikace Internet Explorer), která se mají uložit do počítače, klepněte na položku Vždy povolit cookies relací.

Google Chrome:

 • Klikněte v pravém horním rohu na liště nástrojů prohlížeče na ikonu 3 tečky.
 • Vyberte Nastavení (Preference na Mac a Linux; Nastavení na Chromebook).
 • Klikněte na záložku "Rozšířené".
 • Klikněte na "Ochrana soukromí a zabezpečení".
 • Klikněte na kartu Cookies v dialogovém okně Nastavení obsahu. Zobrazí se:

Vymazat cookies

 1. Kliknutím na možnost "Všechny cookies a údaje stránek", následně se zobrazí dialogové okno Cookies a jiné údaje.
 2. Pro vymazání všech cookies klikněte na možnost Odstranit vše v dolní části dialogového okna. Chcete-li odstranit pouze konkrétní cookie, vyberte stránku, která je původcem cookies a klikněte na Odstranit.

Přednastavené blokování cookies

 1. Blokování všech cookies: Vyberte možnost "Blokovat jakékoli údaje ze stránek". Nezapomínejte, že výběrem tohoto nastavení způsobíte, že většina webových stránek, které od vás vyžadují přihlášení, nebude pracovat správně. Kdykoli je cookie zablokované, v adresním řádku se zobrazí ikona.
 2. Blokovat jen cookies třetích stran: Zaškrtněte pole "Ignorovat výjimky a blokovat cookies třetích stran". I když jste přidali stránku do seznamu výjimek a rozhodli jste se povolit její cookies, cookies třetích stran od těchto stránek nebudou přijaty, pokud je toto políčko zaškrtnuté.

Výchozí povolení cookies

 1. Vyberte možnost "Povolit lokální údaje". Nyní jsou povoleny soubory cookies z prvních i třetích stran. Chcete-li přijmout pouze cookies prvních stran, zaškrtněte pole "Blokovat všechny cookies třetích stran bez výjimky".

Definujte výjimky pro cookies z konkrétních webových stránek nebo domén

 1. Chcete-li definovat, jak mají být zpracovány cookies některých konkrétních stránek nebo domén, klepněte na položku Spravovat výjimky. Pokud chcete přidat pravidlo do zobrazeného dialogového okna Výjimky cookies a údajů stránek, postupujte takto:
 2. Klikněte na pole "Přidat nový vzor výjimky" a zadejte název domény, pro kterou chcete vytvořit výjimku.
 3. Chcete-li vytvořit výjimku pro celou doménu, zadejte [*.] Před název domény (například [*.] Google.com).
 4. Můžete také zadat adresu IP, adresu IPv6 nebo adresu URL, která není http.
 5. V nabídce vyberte, zda se na stránce mohou používat cookies. Pokud zvolíte Jen relace, cookies budou po každém zavření prohlížeče odstraněny.
 6. Pomocí tohoto dialogového okna můžete zároveň upravit nebo odstranit výjimky.

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost Convatec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.