Hydrofiber™ Technology Klinické závěry

AQUACEL™

Klinické závěry

Walker M 

Technologie Hydrofiber™ pro optimální léčební prostředí: management exsudátu, přizpůsobení se spodině rány, uzamknutí bakterií

Ukázat