Infuzní péče              

Infuzní péče              

web banner regulace reklamy
Neria Infuzní péče

Infuzní péče

Odvětví infuzní péče se specializuje na dodávání jednorázových infuzních souprav pro výrobce inzulinových pump pro diabetiky a podobných pump používaných pro kontinuální infuzní léčbu onemocnění, jako jsou Parkinsonova choroba a primární imunodeficience, a pro léčbu bolesti.

Infuzní péče při diabetu

Inzulinová pumpa je přístroj umožňující lidem trpícím cukrovkou dodávat do těla inzulin nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Infuzní souprava je jednorázové zařízení na jedno použití, které se připojuje k pumpě prostřednictvím hadičky. Infuzní souprava je injekčně zavedena do těla pacienta a umožňuje subkutánní podávání (pod kůži do podkožní tkáně). Inzulinové pumpy představují osvědčenou a uznávanou technologii pro léčbu mnoha pacientů s cukrovkou prvního typu a pro pacienty s vážnými případy diabetu druhého typu.

Náš kompletní sortiment infuzních souprav s měkkými kanylami nebo jehličkami z nerezové oceli dává uživatelům možnost flexibilního výběru produktu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Tyto produkty byly vyvinuty za pomoci odborných vědomostí, znalostí a přehledu získaných za téměř 30 let práce v oboru infuzní péče.

Infuzní set neria™

Kromě inzulinových pump pro terapii diabetu se za úzké spolupráce s předními farmaceutickými společnostmi a dalšími partnery zabýváme vývojem infuzních souprav pro subkutánní (podkožní) podávání léků na další onemocnění, včetně apomorfinu na Parkinsonovu chorobu, imunoglobulinů na primární imunodeficience, desferalu na thalasemii (vzácná porucha krvetvorby) a morfinu pro léčbu bolesti. Infuzní soupravy pro tyto terapeutické obory jsou distribuovány pod naší obchodní značkou neria™.

Oblasti léčby, v nichž lze využívat infuzní set neria™

Infuzní set neria™ je přímo určen k podkožnímu (subkutánnímu) podání léčiva – set byl testován in vitro a schválený pro infuzi léků pro léčbu Parkinsonovy choroby1, thalasemie2 a primární imunodeficience3 a pro léčbu bolesti 4-5

Subkutánní podávání léčiva

Podkožní (subkutánní) infuze dlouhodobě dodává léčivo do tukové tkáně pod kůží, kde se lék vstřebává do těla. Jehlička pronikne kůží, a buď jehlička, anebo měkká kanyla, zůstanou zavedené v podkožní tkáni po dobu až 72 hodin. Jehličky a kanyly se mohou lišit v délce, velikosti, vlastnostech a metodách zavádění. Díky infuzním setům není nutné podávat příslušný lék injekčně až několikrát denně.