logo Convatec Academy

Společnost Convatec Česká republika s. r.o. má dlouholetou zkušenost se vzděláváním zdravotních sester pečujících o pacienty se stomií a chronickými ranami.

Convatec působí na českém trhu od roku 1991. Od počátku připisujeme předávání znalostí a zkušeností zdravotním sestrám klíčový význam. Vzdělávání chápeme jako přirozený projev naší odpovědnosti vůči zákazníkům. Zahrnuje mnoho témat: přehled dostupných zdravotnických prostředků a jejich použití při ošetřování stomií nebo další nadstavbové kurzy z oblasti sociálních dovedností a psychologie ve vztahu k nemocným.

Zárukou naplnění této vize je především velmi úzká spolupráce s významnými fakultními nemocnicemi s dlouholetou tradicí podpory vzdělávání v oblasti zdravotnictví – FN Motol Praha a FNsP Ostrava-Poruba, dále se konají kurzy i v Brně na NCO NZO. Odborné zkušenosti z jejich práce i aktivit školicích center vnášejí kvalitu a nezávislost do systému vzdělávání všech, kteří se chtějí více dozvědět a naučit v rámci ošetřování pacientů se stomií. Známkou vysoké úrovně poskytovaných znalostí je i záštita Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti J. E. Purkyně. Jednotlivé tematické kurzy jsou ohodnoceny Českou asociací sester kreditními body.

Convatec Academy I je první a základní úrovní celého vzdělávacího systému Convatec Academy.

Jednodenní tematický kurz s názvem „Komplexní péče o nemocného se stomií“ předává zdravotním sestrám, jež mají zájem o problematiku ošetřování stomií, základní znalosti o dostupných zdravotnických prostředcích pro ošetřování stomií a jejich co nejvhodnějším použití zejména ve vztahu k pacientovi.

Ať už v prezentaci lékaře o příčinách vzniku, typech a způsobech vyšití stomií na stěnu břišní, nebo prostřednictvím dlouholetých praktických zkušeností stomasestry ošetřující nemocné se stomií – získají tak sestry účastnící se tohoto kurzu pomoc při řešení konkrétních situací v praxi.

Přihlásit se do tohoto kurzu mohou zdravotní sestry z celé republiky, které mají zájem o problematiku stomií a předpokládají, že tyto znalosti mohou v budoucnu využít. Jedná se zejména o sestry z chirurgických, onkologických, urologických oddělení apod.


Cílem tohoto kurzu je seznámit sestry setkávající se ve své práci se stomiky s možnostmi, které se jim při ošetřování nabízejí. Je zároveň „odrazovým můstkem“ pro postup v rámci Convatec Academy do vyšší specializované úrovně modulového systému vzdělávání, kde jsou znalosti z Convatec Academy I nezbytné.


 

Convatec-academy-stomie
Ošetřovatelská péče nemocného se stomií