Infuzní set neria™

Infuzní set neria™

web banner regulace reklamy
banner - Infuzní set neria™

Infuzní péče neria™ se specializuje na infuzní sety vyvinuté speciálně pro podkožní podávání léčiv, mezi které patří mj. apomorfin k léčbě Parkinsonovy choroby, imunoglobuliny k léčbě primárních imunodeficiencí, chelatační činidla k odstranění přebytečného železa při talasémii (vzácná krevní choroba) a morfin při léčbě bolesti. Infuzní sety určené k těmto terapeutickým účelům distribuujeme pod značkou neria™.

Infuzní sety neria™ lze využít v různých terapeutických oblastech a nabízí řadu funkčních prvků, které přinášejí výhody při používání jak pacientům, tak i zdravotníkům:

      Jednoduchost – jednoduché a snadno použitelné funkční prvky¨, jako např. předem připravené adhezivum
      Pohodlí – měkké a ohebné typy kanyl a vizuální kontrola místa vpichu
      Bezpečnost – provedeny zkoušky in vitro zaměřené konkrétně na podkožní použití a kompatibilitu s léčivy 1,2,3,4,5 
      Účinnost – silný dvouvrstvý katétr s velice nízkým zaváděcím objemem tekutiny

Klinické studie prokázaly, že infuzní set neria™ dokázal  minimalizovat bolest při zavádění kanyl a také snížil množství poranění způsobených jehlou.6,7 

 

neria and pump illustration 

Infuzní terapie

Terapeutické oblasti vhodné k použití podkožních infuzí s infuzním setem neria™

Infuzní set neria™ je zařízení určené pro podkožní infuzi, který je testován in vitro a schválen k infuznímu podávání léčiv při léčbě Parkinsonovy choroby¹, talasémie², primární imunodeficience³ a léčby bolesti.4,5

Podkožní podávání léčiv

Podkožní infuze dodávají léčivo po delší dobu do tukových tkání pod pokožkou, odkud je léčivo absorbováno do těla. Do pokožky se zavede jehla, přičemž v tkáni se poté ponechá buď jehlička, nebo měkký katétr, a to po dobu několika hodin až 72 hodin. Jehličky a kanyly mohou mít rozdílnou délku, velikost, funkční vlastnosti a různé způsoby zavedení. Díky infuzním setům není třeba aplikovat jednu či několik injekcí konkrétního léčiva denně.

 

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost Convatec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.