ConvaTec Jsme tady proto,
abychom zlepšovali
životy lidí.

Společnost ConvaTec funguje na českém trhu již od roku 1991 a v současné době zaujímá přední místo ve stomické péči a v oblasti hojení ran. Portfolio společnosti dále rozšiřují pomůcky pro čistou intermitentní katetrizaci, kontinenci, intenzivní a infuzní péči. Prioritou společnosti jsou kvalitní produkty a služby pro usnadnění každodenního života. Při vývoji nových produktů je pro nás velmi důležitá spolupráce s odborníky i s pacienty, díky které je možné posouvat kvalitu výrobku neustále kupředu.

Centrála ConvaTec sídlí ve městě Reading (UK), celosvětově má však společnost více než 3 000 zaměstnanců ve 100 zemích a poskytuje služby zákazníkům na šesti kontinentech. Jsme jednou z vedoucích společností v péči o stomie, v hojení ran a v oblasti zvládání stolice. Naše divize ConvaTec Wound Therapeutics™ (hojení ran) se řídí komplexním přístupem, který aplikuje nejnovější vědecké poznatky do každodenní reality péče o rány a kůži. Divize Chronic Care (péče o stomie) vyvíjí moderní výrobky a rozvíjí služby, které pomáhají stomikům v návratu k jejich obvyklým povinnostem a plnohodnotnému životu. V roce 2010 společnost ConvaTec uvedla na trh světovou novinku, která navrací stomikům pocit kontinence a to po dobu až 12 hod denně. Je to revoluční výrobek, který navrací stomiky do běžného života (pracovního, společenského, osobního)

Vysoká kvalita je neodmyslitelnou součástí každého našeho výrobku. Naše výrobní zařízení v Deeside ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska bylo jedním z prvních v Evropě v odvětví zdravotnických prostředků, které obdrželo známku kvality podle ISO 9001 v roce 2000. Naše výrobky pro stomiky, pro hojení ran a zvládání stolice mají podporu úspěšných klinických studií, získaných z velice přísných a rozsáhlých klinických testů.

Svojí silnou prodejní, marketingovou a distribuční infrastrukturou na všech hlavních světových trzích prokazujeme svou schopnost uplatnit naše inovační technologie rychle a v celém světě. Od koncepce až po distribuci je neocenitelnou součástí všech našich výrobků a služeb čestnost a poctivost, které do nich vkládáme.

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost ConvaTec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.   

Umb-Web02