Společnost Convatec funguje na českém trhu již od roku 1991 a v současné době zaujímá přední místo ve stomické péči a v oblasti hojení ran. Portfolio společnosti dále rozšiřují pomůcky pro čistou intermitentní katetrizaci, kontinenci, intenzivní a infuzní péči. Prioritou společnosti jsou kvalitní produkty a služby pro usnadnění každodenního života. Při vývoji nových produktů je pro nás velmi důležitá spolupráce s odborníky i s pacienty, díky které je možné posouvat kvalitu výrobku neustále kupředu.

Svojí silnou prodejní, marketingovou a distribuční infrastrukturou na všech hlavních světových trzích prokazujeme svou schopnost uplatnit naše inovační technologie rychle a v celém světě. Od koncepce až po distribuci je neocenitelnou součástí všech našich výrobků a služeb čestnost a poctivost, které do nich vkládáme.