Informace o likvidaci Avelle™

AVELLE™ podtlakový systém pro léčbu ran

Krytí likvidujte podle místních klinických předpisů.

Z pumpy vyjměte baterie a každou součást zlikvidujte podle místních předpisů. Použitou pumpu je třeba zlikvidovat podle místních klinických předpisů. Pokud je to možné, pumpa by měla být dekontaminována a zrecyklována. Pokud je kontaminovaná tělesnými tekutinami, utřete ji nehořlavými antimikrobiálními roztoky. Další pokyny najdete na adrese www.convatec.com anebo se spojte se společností ConvaTec. Pokud není dekontaminace možná, měla by se použitá pumpa zlikvidovat jako klinický odpad podle místních předpisů. Recyklace pumpy a baterií by měla probíhat v souladu s místními předpisy a rovněž v souladu s nařízeními platnými pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu.

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost Convatec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.