Infuzní set neria™ multi

Infuzní set neria™

Infuzní set neria™ multi nabízí variantu se dvěmi, třemi anebo čtyřmi jehličkami, které zajistí rovnoměrnou distribuci léků. Jejich design je taktéž velmi diskrétní.

web banner regulace reklamy