Návod k použití

Flexi-Seal® Signal FMS

web banner regulace reklamy

Flexi-Seal® Signal FMS je netradiční pomůcka k ošetřování pacientů s fekální inkontinencí, a proto je nevyhnutelné naučit se používat tento systém správně.

 

Příprava systému

 • Sestavte soupravu, která obsahuje 60ml stříkačku se spojkou, rukavice a lubrikant.
 • Naplňte stříkačku 45 ml vody anebo fyziologického roztoku.
 • Připojte stříkačku ke spojce na vstup pro plnění balonku.
 • Na druhý konec katétru pečlivě upevněte sběrný sáček pomocí spojky.

 

Příprava pacienta

 • Položte pacienta na levý bok s koleny přitaženými k hrudi. Pokud není možné, aby zaujal tuto polohu, zvolte jinou, avšak umožňující dobrý přístup k rektu.
 • Rektum vyšetřete prstem (per rectum), abyste se ujistili, zda v něm nejsou konkrementy. Pokud se tam vyskytují, lékař rozhodne o vhodném způsobu jejich odstranění a o tom, zda je zavedení systému Flexi-Seal® Signal FMS pro pacienta vhodné.

 

Zavedení systému

 • Katétr rozviňte v celé jeho délce a položte jej na postel. Nástavec na připojení sběrného sáčku natáhněte směrem k nohám postele podél boku pacienta. Manžeta rektálního balonku má sáček na prst pro snadnější zavádění. Vložte do něj prst v chirurgické rukavici, což vám pomůže „vést“ katétr při jeho zavádění do rekta.
 • Konec katétru s balonkem potřete lubrikačním gelem.
 • Prstem vloženým do příslušného sáčku šetrně zavádějte balonek análním svěračem, dokud se spolehlivě nedostane do klenby rekta. Potom vytáhněte prst ze sáčku.
 • Pomalým stlačováním pístu naplňte balonek potřebným množstvím vody anebo fyziologického roztoku. Indikátorem správného naplnění balonku je Signal indikátor. Půjde přibližně o 40 ml vody. Indikační komůrka plnění se bude při vstřikování tekutiny roztahovat. Toto expandování pomine, jakmile se přestane stláčet píst.
 • Zůstane-li komůrka indikující plnění nadměrná i po skončení stlačování pístu, balonek se neplní pořádně, což může být následkem nesprávného umístění balonku v klenbě rekta. V takovém případě vysajte tekutinu z balonku stříkačkou, znovu jej zaveďte do klenby rekta a opět naplňte tekutinou.
 • Odpojte stříkačku od plnicího vstupu a jemně zatáhněte za katétr, abyste se ubezpečili, že je balonek správně umístěný. Tím současně zabezpečíte, že bude stolice odtékat do katétru a nikoli ven kolem něj.
 • Ohybný silikonový katétr natáhněte podél pacientových nohou tak, aby nedocházelo k jeho zalomení nebo stlačení.
 • Všimněte si polohy indikační linie vůči pacientovu zadku. Podle její změny zjistíte, zda nedošlo k pohybu balonku uvnitř pacientova rekta. Pokud by k tomu došlo, bude možná třeba balonek znova umístit.
 • Zavěste sběrný sáček pomocí popruhů na vhodné místo po straně lůžka.

 

(Pokud si všimnete odtékání, je to zřejmě známka toho, že je nutné upravit polohu balonku. Malé množství vlhkosti unikající okolo katétru však lze očekávat. Během celého ošetření doporučujeme používat podložky. Pacienti s velmi slabým svěračem nejsou někdy schopni udržet katétr na místě a může u nich docházet k odtékání stolice.)

flexiseal_navod.jpg

Údržba systému

 • Sběrné sáčky vyměňujte často, aby nedošlo k jejich přílišnému naplnění (maximální kapacita je jeden litr, doporučujeme však sáček vyměnit už při objemu 600–800 ml).
 • Použitý sběrný sáček uzavřete krytkou a zlikvidujte podle protokolu o likvidaci zdravotnického odpadu používaného ve vašem zařízení.
 • Pravidelně sledujte, zda není katétr zalomený, stlačený anebo v něm netvoří překážku pro odtok stolice pevné částice.
 • Pokud je silikonový katétr ucpaný pevnými částicemi, lze jej propláchnout vodou po připojení stříkačky na irigační vstup a stlačením pístu.
 • Tento postup opakujte, kdykoli je to potřeba pro zajištění správné funkce systému. Systém se proplachuje jen tehdy, pokud je katétr ucpaný pevnými částicemi a není zajištěn volný odtok stolice do sběrného sáčku.
 • Čas od času katétr „promněte“, ulehčíte tak průtok.

 

Odstranění systému

 • Dříve než vytáhnete katétr z rekta, musíte nejdříve vypustit náplň z balonku.
 • Připojte stříkačku k plnicímu vstupu a pomalu odsajte všechnu tekutinu z rektálního balonku.
 • Odpojte stříkačku a zlikvidujte ji.
 • Uchopte katétr co nejblíže u pacienta a pomalu ho vytáhněte.
 • Celý systém zlikvidujte podle protokolu o likvidaci zdravotnického odpadu platného ve vašem zařízení.