GRANUFLEX®

GranuFlex™

GRANUFLEX®

 GRANUFLEX® je krytí určené k léčbě mírně až středně  secernujících ran.

GranuFlex® vytváří optimální vlhké prostředí, které podporuje hojení mírně až středně secernujících ran. Unikátní složení hydrokoloidu GranuFlex® pomáhá autolytickému čištění rány, podporuje granulaci a tím i hojení rány. GranuFlex® uklidňuje bolestivé rány a snadno se aplikuje i odstraňuje, čímž zajišťuje komfort a pohodlí pacienta.

Léčba

  • Krytí podporuje granulaci a autolytický debridement.

  • Autolytický debridement odstraňuje nekrotickou tkáň stejně rychle jako enzymatický debridement.

Akční plány založené na důkazech o hydrataci suchých ran hovoří o vytvoření vlhkého prostředí v ráně, aby se zabránilo jejímu vysušení a umožnil se tak autolytický debridement.

Jednoduché použití

  • GRANUFLEX® krytí je možné ponechat na ráně až sedm dní bez výměny v závislosti na množství produkovaného exsudátu a tím je jeho použití v péči o rány ekonomicky výhodné. 

  • Krytí je vysoce komfortní a přizpůsobivé ráně, na ránu se dá lehce a jemně aplikovat.