Pooperační rány

Typy ran

Rány po operačním zákroku se hojí stejně jako každé jiné rány, a tak je k nim třeba přistupovat. Délka léčby a hojení rány záleží na kondici operovaného, na jeho věku a imunitě.

U pooperačních ran hrozí vysoké riziko infekce, které komplikují a prodlužují hojení. Důvodem je kontaminace rány způsobená typem operace (např. operace střev).  Často je ale rána infikovaná mikroorganismy, které byly v organismu přítomny již před vznikem infekce (stafylokoky, streptokoky, kvasinky, apod.).

První známkou infekce rány je otok a zarudnutí – ten můžeme vidět prakticky u každé pooperační rány. Je znakem dobrého fungování organismu, který umí sám drobné infekce likvidovat. Pokud ale začne rána hnisat, je třeba zasáhnout a hojení podpořit – někdy je třeba i ránu otevřít a vyčistit.

Pro hojení operační rány je od počátku důležité vhodné krytí, které může pomoci předcházení komplikací. Materiál, který drží ránu ve vlhku, brání přístupu cizorodých prvků do rány a prodlužuje dobu nutnou pro převaz, je správnou volbou.

Léčba pooperačních ran

Už před operací se poraďte se svým operatérem o způsobu krytí. Ujistěte se, jestli v nemocnici aplikují terapii vlhkého hojení ran. Je možné si přinést vlastní krycí materiál a pojistit si tak maximálně dobré hojení rány.

Aquacel™Ag Surgical se stříbrem je vhodný ke krytí chirurgických pooperačních ran. Rozměry náplastí jsou přizpůsobeny především na operační rány po výměnách kloubů – kyčelního, ramenního, kolena.

O možnostech použití krytí Aquacel® se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Doporučujeme:
Aquacel™ Ag Surgical

Díky tomuto krytí je léčba kratší, méně bolestivá, převazy nejsou nutné tak často. Převazy jsou rychlé a nekomplikované, je možné se sprchovat a pohybovat.

Poraďte se se svým lékařem o možnosti využít na pooperační ránu krytí Aquacel®.

Avelle™ podtlakový systém

Jednoduché řešení bez kanystru je malé, přenosné a tiché.

Jednorázová pumpa dokáže zajistit kontinuální podtlak 80mmHg. Má kapesní velikost, ergonomický tvar a garantovanou životnost až 30 dní.

Flexibilní design je vhodný pro použití v různých zařízeních a podporuje návrat pacienta do běžného života.