Léčba bolesti

Infuzní péče              

banner - Management bolesti

Chronická bolest

Chronická bolest každoročně postihuje miliony lidí po celém světě. Její přítomnost bolesti významně ovlivňuje schopnost běžně fyzicky a emočně fungovat a celkově tak snižuje kvalitu života. Existuje několik standardů a metodických pokynů pro hodnocení a postupy úlevy od bolesti – jedním z nich je doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), známé jako „analgetický žebříček“ („pain ladder“), pro léčbu bolesti 1.

Úleva od bolesti

Jednou z nejčastěji předepisovaných skupin léků proti bolesti jsou opioidy, které mohou být klasifikované jako slabé nebo silné. U pacientů se silnou bolestí související s pokročilým vážným onemocněním je používání opioidů pro paliativní léčbu bolesti považováno za standardní postup a účinnou terapii pro snižování bolesti.

Infuzní terapie

Za nejlepší praxi při léčbě bolesti je považováno používání nejméně invazivního způsobu podání předepsaného opioidu. Proto jsou pacientům opiátová analgetika nejčastěji podávána perorálně ve formě krátkodobě působících přípravků na bázi morfinu.1 Pokud však bolest přetrvává a není dosaženo úlevy, nebo v případě silné bolesti, mohou být pacientům předepsány silnější opioidy pro perorální podání. Jestliže pacient není schopen brát perorální medikaci, mohou být opioidy podávány injekčně nebo kontinuální infuzí. Subkutánní (podkožní) infuze opioidů je považována za výhodnou, jelikož je méně invazivní a lépe snášená než intravenózní (nitrožilní) infuze a méně bolestivá než intramuskulární (nitrosvalová) injekce.

Infuzní soupravy neria™ pro léčbu bolesti

Jelikož jsou úleva a pohodlí důležitými aspekty léčby bolesti, zejména v oblasti paliativní péče, je infuzní set neria™ s měkkými kanylami často doporučován. Infuzní set neria™ má odpojovací funkci, díky níž jsou soupravy praktické pro používání u déle trvajících infuzí.

Obecně by však měla být volba infuzního setu založena na profesionálním úsudku lékaře podle individuální situace každého pacienta.

Infuzní set neria™ prošel testováním bezpečnosti při podávání hydromorfonu, morfin sulfátu a morfin chloridu pro léčbu bolesti 2-3

Klinické studie

Klinické studie ukázaly, že infuzní set neria™ minimalizuje bolest při zavádění infuze a redukuje trauma způsobené průnikem jehliček.4-5