Představujeme SIMPLY BETTER SENSE™ v managementu stolice

Flexi-Seal® Signal FMS

web banner regulace reklamy
Představujeme řešení v managementu stolice

Pomáhá snížit komplikace a náklady

Flexi-Seal™ FMS může pomoci eliminovat nákladné komplikace. Ve skutečnosti mohou být náklady na komplikace, jako jsou proleženiny a nozokomiální infekce, podstatně vyšší než náklady na spotřební materiál.1,2

FLEXI-SEALTM FMS – je nejpoužívanějším systémem na management stolice na světě 3

 

Pro pacienty

  • Navržený ke snížení rizika poškození kůže a šíření infekce.
  • Lepší zvládání fekální inkontinence zvyšuje pacienta.*4
  • Navržený k pohlcování nepříjemného zápachu.

Pro ošetřovatele

  • Navržen ke snížení rizika poškození kůže a vzniku proleženin.5
  • Navržen k účinnému odvádění stolice, která může obsahovat C. difficile a jiné potenciálně patogenní bakterie.
  • Jednoduché zavádění a odstraňování systému (úplné pokyny k použití najdete v návodu k použití).

Pro manažery JIP (jednotka intenzivní péče)

  • Navržen ke snížení rizika poškození kůže a šíření infekce, což může vést k prodloužení pobytu v nemocnici a navýšení nákladů na léčbu.1,2,6
  • Lepší zvládání fekální inkontinence může pomoci snížit úmrtnost a nemocnost. *4
  • Může ušetřit pracovní a materiální zdroje.7

*V porovnání s tradiční fekální inkontinencí