Nozokomiální nákazy – Rostoucí problém

Flexi-Seal® Signal FMS

Nozokomiální nákazy – Rostoucí problém

 

Zastaví Clostridium Difficile dříve, než infekce zasáhne

Flexi-SealTM FMS je uzavřený systém vytvořený pro minimalizaci šíření infekce tekutou a polotekutou stolicí.

Je vědecky dokázané in vitro, že Flexi-SealTM FMS zastaví infekci C. difficile.1 Uzavřený systém pomáhá snižovat kontaminaci životního prostředí z jiných potenciálně patogenních bakterií, jako jsou širokospektrální bakterie produkující beta-laktamázu (ESBL) a Staphylococus aureus rezistentní na meticilin (MRSA).

Pomáhá snížit komplikace a náklady

Nozokomiální infekce jsou častou komplikací hospitalizace a jsou spojené s vyšší mírou úmrtnosti a nemocnosti.2
Tyto infekce prodlužují pobyty v nemocnici, léčbu a diagnostiku, což vede ke zvýšeným nákladům.3,4

  • Náklady související s infekcí mohou překročit 13 675 USD na jeden případ.5
  • Prodlužují pobyt o 3,6 dne na pacienta.6
  • Až 20 % hospitalizovaných pacientů se může nakazit C. difficile, což značně ovlivňuje délku pobytu.6
web banner regulace reklamy